Hollantilainen Eindhovenin tekninen yliopisto kertoo tiedotteessaan, että sen uuden Irène Curie Fellowship -ohjelman virkoihin hyväksytään jatkossa hakemuksia vain naisilta. Jos työpaikkaan ei löydetä naista puolessa vuodessa, aletaan miehiltäkin ottaa työhakemuksia vastaan. Yliopiston tiedotteen mukaan tämä kaikki tehdään mahdollisuuksien tasa-arvon parantamiseksi.

“Meille yhdenvertainen kunnioitus ja mahdollisuuksien tasa-arvo on hyvin tärkeää”, Eindhovenin yliopiston rehtori Frank Baaijens selittää.

Baaijens vetoaa perinteiseen tapaan mahdollisuuksien tasa-arvoon, jota pidetään yleisesti oikeudenmukaisena periaatteena vasemmalta oikealle. Tosiasiallisesti miesten rekrytointikielto kuitenkin rikkoo mahdollisuuksien tasa-arvon periaatetta ja toteuttaa vain lopputulosten tasa-arvoa, kun otetaan huomioon se, että kuten monissa muissakin yliopistoissa, myös Eindhovenissa miehet ovat olleet yliedustettuina teknis-luonnontieteellisillä aloilla.

Lopputulosten tasaamista on perinteisesti kannattanut avoimesti vain populistisin äärivasemmisto.

Heijastaako se sitten sitä, että naisilla olisi lähtökohtaisesti huonommat mahdollisuudet hakeutua opiskelemaan niinsanottuja STEM-aloja (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet, matematiikka)? Feministit ovat halunneet nähdä miesten yliedustuksen taustallka syrjintää tai vähintään kulttuurisia stereotypioita, jotka kannustavat naisia valitsemaan huonommin palkattuja aloja.

Naisten aliedustus teknisillä aloilla perustuu biologiaan, ei syrjintään

Suomen Uutiset on raportoinut tutkimuksista, jotka kerta toisensa jälkeen osoittavat feministien uskomukset vääriksi. Muun muassa psykologi ja tietokirjailija Jordan Peterson on viitannut tutkimusnäyttöön, joka osoittaa, että persoonallisuuserot miesten ja naisten välillä ovat suurimmat yhteiskunnissa, joissa miesten ja naisten välinen tasa-arvo on pisimmälle kehittynyttä.

Suomen Uutiset viittasi yhteen tällaiseen tutkimukseen huhtikuussa 2018.

Kysymystä on käsitelty myös perussuomalaisen ajatuspajan Suomen Perustan julkaisemassa kirjasessa Epäneutraali sukupuolikirja. Kirjassa siteerataan psykologi Steven Pinkeriä, joka Youtubessa julkaistulla videolla perustelee, miksi naiset ovat aliedustettuja STEM-aloilla.

Keskeinen naisten aliedustusta teknisillä aloilla selittävä tekijä on Pinkerin mukaan erilaiset päämäärät elämässä. Miehet arvostavat naisia enemmän sosiaalista statusta, naiset taas miehiä enemmän perhettä.

Toinen selittävä tekijä on, että naiset ovat enemmän ihmissuuntautuneita kuin miehet, kun miehet taas ovat naisia enemmän suuntautuneita asioihin ja järjestelmiin. Kaikkein vähiten ihmissuuntautuneet ovat voimakkaasti yliedustettuna fysiikassa, matematiikassa, kemiassa, biologiassa ja tietokoneohjelmoinnissa.

Viimeisten 40 vuoden aikana naisten osuus huippuyliopistojen tutkijoina on noussut kaikilla aloilla, mutta alojen väliset erot ovat säilyneet samoina. Naisista suurin osa valitsee edelleen sosiaalitieteet tai lääketieteen kuin fysiikan tai matematiikan.

Kolmas selittävä tekijä on miesten suurempi riskinottotaipumus. Huipulle pääseminen urakehityksessä niin akateemisella alalla kuin liike-elämässäkin edellyttää riskinottoa. Ilmiön kääntöpuoli on se, että miehet ovat yliedustettuina myös esimerkiksi tapaturmissa.

Uusi ohjelma on viisivuotinen

Jo nämä erot selittävät hyvin, miksi täydellisen mahdollisuuksien tasa-arvon vallitessakin naiset valitsevat miehiä harvemmin sellaisia kovia aloja, joita Eindhovenin teknisessä yliopistossa opiskellaan ja tutkitaan.

Lisäksi Pinker huomauttaa, että vaikka miesten ja naisten keskimääräinen älykkyys on sama, miesten älykkyys voi painottua voimakkaammin sellaisiin osa-alueisiin, joita tarvitaan enemmän juuri tekniikassa.

Viisivuotinen Irène Curie Fellowship -ohjelma aloittaa Eindhovenin yliopistossa heinäkuun alussa. Sinä aikana yliopistolla avautuu yli 150 pysyvää virkaa. Tehtäviin joihin ei ole puolessa vuodessa löytynyt hyvää naispuolista hakijaa, avataan ohjelman ulkopuolella vapaasti kaikkien haettavaksi.

Nimityskomitean on kuitenkin huolehdittava siitä, että jokaista valittua miestä kohtaan valitaan yksi nainen. Yliopisto haluaa myös, että uusista apulaisprofessorinimityksistä ainakin puolet menee naisille.

EU hyväksyy syrjinnän

Yliopisto mainitsee tiedotteessaan, että sen harjoittamat toimenpiteet ovat EU-lainsäädännön mukaisia. Se mahdollistaa rekrytoinnin kohdistamisen aliedustetuille ryhmille.

Marko Hamilo