57 prosenttia perussuomalaisista vastustaa hallituksen esitystä kodinhoidontuen jakamisesta puolisoiden kesken tasan. Asia selviää Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämästä kyselystä.

Kyselyn mukaan ideaa vastustavat kaikkien puolueiden edustajat aina kokoomusta myöten. Eniten vastustajia löytyy keskustasta, 67 prosenttia. Yllättäen myös SDP:n ja vihreiden kannattajat vastustivat suunnitelmaa perussuomalaisia kiihkeämmin. Suopeimmin ideaan suhtautuivat kokoomuksen ja vasemmistoliiton äänestäjät. Keskusta järjestää aiheesta perjantaina välikysymyksen yhdessä perussuomalaisten kanssa.

Naisista kotihoidon tuen jakamista vastustaa 62 prosenttia, miehistä 48 prosenttia. Hallituksen suunnitelman mukaan lasten vanhemmat menettävät puolet kotihoidontuesta, jos toinen puoliso ei osallistu lasten hoitoon. Tutkimuksen mukaan tuen jakamista vastustetaan sitä kiivaammin, mitä enemmän perheessä on lapsia.

PS VERKKOTOIMITUS