Kaksi viikkoa ennen presidentinvaaleja alkanut Laura Huhtasaaren gradua koskeva selvittely on tänään tullut päätökseensä. Asiaa on puitu tammikuun 16. päivästä saakka. Jyväskylän yliopisto kertoo asiasta tiedotteessa.

Yliopiston tiedotteessa todetaan:

”Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän esiselvityksen mukaan KM Laura Huhtasaaren vuonna 2003 hyväksytty opinnäytetyö ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” loukkaa merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän hyvää tieteellistä käytäntöä sisältäen sekä piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilppiä, mikä ilmenee plagiointina. Menettelytavat ovat olleet omiaan johtamaan harhaan tiedeyhteisöä eli tutkijoita ja myöhempien opinnäytetöiden tekijöitä. Luonteeltaan ja mittaluokaltaan nämä hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ovat tutkimuksessa ja opinnäytetyössä vakavia.

Varsinaisen tutkinnan suorittaminen ei yliopiston arvion mukaan toisi enää tutkimuseettisestä näkökulmasta olennaisesti uutta tietoa gradun hyvän tieteellisen käytännön mukaisuuden arvioimiseksi, koska vilppi ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä on käynyt ilmi jo esiselvitysvaiheessa. Asian käsittely lopetetaan tällä päätöksellä. Selvityksen johtopäätökset liitetään opinnäytetyön yhteyteen. Yliopisto ei käynnistä toimia Laura Huhtasaaren tutkinnon peruuttamiseksi, koska hallinnollisesta näkökulmasta asia on jo vanhentunut.

Päätös käynnistää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukainen esiselvitys KM Laura Huhtasaaren pro gradu -tutkielmasta ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” tehtiin asiasta 9.5.2018 saadun tutkintapyynnön johdosta. Esiselvitys kartoitti uusien esitettyjen loukkausepäilyjen aiheellisuutta. Esiselvityksessä käytettiin yliopiston ulkopuolista asiantuntijaa ja selvityksen yhteydessä kuultiin sekä Laura Huhtasaarta että ilmoituksen tekijää. Yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mukaista on, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta koskevat epäilyt selvitetään. ”

Huhtasaari kommentoi asiaa lyhyesti Facebook-sivuillaan.

– 15 vuotta sitten laatiessani Pro gradu -tutkielmaani pyrin noudattamaan ohjeita, joita minulle annettiin, enkä tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä, Huhtasaari kirjoitti.

SUOMEN UUTISET