Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen viime sotien suomalaisevakkojen omaisuuden palauttamisesta eli restituutiosta.

– Evakot menettivät lähes kaiken omaisuutensa. Kuitenkin kaikkien kansainvälisten säännösten mukaan evakkojen omistusoikeus on pysyvä. Suomen hallitus ei tämän asian hyväksi ole tehnyt mitään, Immonen ihmettelee.

Omaisuuden takaisinsaantioikeus näkyy Immosen mukaan YK:n Pinheiron periaatteissa. Vaikka nämä periaatteet on kirjattu vuonna 2005, ne perustuvat täysin ennen sotia ratifioiduille kansainvälisille laeille.

– Mitä hallitus aikoo tehdä evakkojen restituutio-oikeuden toteuttamiseksi? Hallitus asetetaan tavallaan seinää vasten, sillä evakkoja on jälkeläisineen nyt noin miljoona, mutta toisaalta poliittinen Venäjä-pelko näyttää edelleen hallitsevan voimakkaana, Immonen sanoo.

Immosen kysymys on poikkeuksellisen perusteellinen. Siinä restituutio-oikeutta tarkastellaan monelta kannalta, myös Suomen ja Venäjän perustuslakien sekä Neuvostoliiton ja Suomen välisten rauhansopimusten näkökulmasta.

– Omaisuuden pysyvyydestä määrättiin selvästi Tarton rauhansopimuksessa 1920. Sen sijaan myöhemmissä rauhan tai välirauhansopimuksissa omaisuudesta ei ole mitään mainintaa. Eihän Suomi olisi voinut asiasta mitään sopiakaan, koska se ei omistanut suomalaisten yksityistä omaisuutta, Immonen täsmentää.

Immonen katsoo, että jo nämä tekijät osoittavat, että evakkojen omistusoikeus on pysyvä ja hän perää hallitusta voimakkaasti ryhtymään toimenpiteisiin, jotta tämä laiton ja suomalaisten ihmisoikeuksia rikkova tilanne saadaan korjattua.

PS VERKKOTOIMITUS

Tagit