Italian hallitustunnustelupuolueet Viiden tähden liike ja Litto olivat maanantaina luoneet hallitusohjelman, jossa vaaditaan muun muassa selkeät mekanismit siitä, miten euromaa voisi erota yhteisvaluutasta. Luonnoksen mukaan EKP:n 250 miljardin edestä ostamat Italian velat tulisi jättää huomioimatta velkaisuuslaskelmista. Puolueet ovat tänään kertoneet luonnoksen olevan osittain ”vanha.”

Italian Huffington Postille vuotaneessa 39-sivuisessa ohjelmaluonnoksessa vaaditaan myös automaattista turvapaikanhakijoiden taakanjakoa EU-maiden kesken. Ohjelmassa halutaan myös lopettaa Venäjän vastaiset pakotteet. Pakotteista on määrä sopia uudelleen myöhemmin tänä kesänä ja EU-maiden tulee olla pakoteasiassa yksimielinen. Muussa tapauksessa pakotteet raukeavat.

EU:lla on siten tiedossa mojova päänsärky Italian hallitusohjelmasta ilman sen talouspoliittista osiotakin.

Tapahtumarikas alkuviikko

Maanantaiaamun luonnoksen jälkeen puolueiden puheenjohtajat Matteo Salvini (Liitto) ja Luigi Di Maio (Viiden tähden liike) marssivat vuorotellen presidentti Sergio Mattarellan luokse kertomaan tunnustelujen edistymisestä. Mattarella on kertonut hyväksyvänsä vain eurooppamyönteisen hallituksen. Salvini ja Di Maio kertoivat tämän jälkeen tarvitsevansa vielä hieman lisäaikaa ohjelman luonnissa.

Tiistaina nippu Euroopan komission varapuheenjohtajia paimensi Italian talouspoliittisia näkemyksiä. Komission mielestä Italian tulisi jatkaa tiukkaa talouskuria. Salvini ja Di Maio tulistuivat komission väliintulosta. Salvini moitti vaaleilla valitsemattomien komissaarien mahtailusta, kun taas Di Maio kertoi vain ammentavansa lisää voimaa kaikesta Italian politiikkaan puuttumisesta ja ohjailusta.

Luonnos ”vanhentui” euroero-osion osalta. Sen sijaan puolueet eivät kertoneet 250 miljardin euron EKP:n hallussa olevan velan huomiotta jättämisen olevan vanhentunut.

Talouskurista avokätisyyteen

Puolueiden vaalilupauksiin kuului 15 prosentin tasavero. Se on analyytikoiden mukaan maksamassa noin 80 miljardia euroa vuodessa. Vuosikymmenen alussa toteutettu eläkeiän noston kumoaminen ja perustulo maksaisivat molemmat hieman alle 20 miljardia euroa kumpikin.

Vaalilupausten täyttäminen toisi reilun sadan miljardin euron vuotuisen lisävajeen Italian julkiseen talouteen. Se nostaisi Italian alijäämän yli viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Euroopan komissio tuskin katsoo tätä hyvällä tiistain ulostuloihin perustuen.

Käytännön euroero

Financial Timesin vakiokolumnisti Wolfgang Münchau arvelee Italian voivan toteuttaa vaalilupauksensa rinnakkaisvaluutalla. Se olisi yhtä kuin Italian käytännön euroero ilman virallista eroa yhteisvaluutasta.

Italiassa maan rinnakkaisvaluuttaa ovat suosineet niin politiikot kuin ekonomistitkin.

Hallitustunnustelupuolueet sanoivat tänään, että he haluavat palata aikaan ennen Maastrichtin sopimusta. Tuossa sopimuksessa sovittiin julkisen talouden raamit yhteisvaluuttaa varten.

Henri Alakylä