Eduskunta käsittelee huomisen istunnossa perussuomalaisten kansanedustaja Ari Jalosen tupakkalakialoitetta, joka vähentäisi tupakointia kieltämällä sen vaiheittain. Lain toteutuessa tupakointi kiellettäisiin 2000-luvulla syntyneiltä, eli 14-vuotiaat ja heitä nuoremmat eivät voisi ryhtyä tupakoitsijoiksi. Kaikki nykyisin tupakoimaan oikeutetut voisivat sen sijaan jatkaa tupakoimista.

– Lain tavoitteena on ehkäistä tupakoinnista johtuvia kansanterveyshaittoja sekä vähentää kansantaloudellisia menetyksiä. Tupakointi aiheuttaa paitsi keuhkosyöpiä ja keuhkoahtaumatautia, myös sydän- ja verisuonisairauksia. Tupakoinnin vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle ovat noin 1,5-2 miljardia euroa. Tupakkaverolla saadaan katettua vain osa näistä kustannuksista, vajaa 800 miljoonaa euroa. Siten lopullinen menetys kansantaloudelle on noin 0,7-1,2 miljardia euroa, Jalonen perustelee.

– Lailla olisi parhaimmillaan myös huumeiden käyttöä vähentävä vaikutus. Ns. porttiteorian mukaan nuoret usein siirtyvät miedommista huumausaineista vahvempiin, esimerkiksi tupakasta kannabikseen.

Laki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta. Lain voimaantulo edellyttäisi myös perustuslakivaliokunnan selvitystä. Edustaja Jalonen ennakoi, että perustuslaillista ongelmaa ei syntyisi, koska alle 15-vuotiaitten ja vielä syntymättömien lasten suojeleminen tupakan terveyshaitoilta on perustuslain 6 § 2 momentissa tarkoitettu ”hyväksyttävä peruste” kahtiajakoon ”iän perusteella”.

Jalonen odottaa kiivasta lähetekeskustelua, sillä lakialoite on herättänyt jo paljon huomiota. Perustuslakia on pidetty esteenä lain toteutumiselle. Epäilijät pelkäävät myös myynnin siirtymistä tiskin alle sekä pimeän tuonnin lisääntymistä. Edustaja Jalosen mukaan tällaisten ongelmien syntymistä ehkäisee osaksi se, että laki toteuttaa tupakoinnin kieltämisen vaiheittain.

PS VERKKOTOIMITUS

Tagit