Ex-pääministeri Juha Sipilän miljoonien eurojen tappioita tehnyt luomus nimeltä Vake Oy on vaihtamassa nimensä Marinin hallituksen Ilmastorahasto Oy:ksi. Kansanedustaja Veikko Vallinin mukaan kyseessä on ideologinen riskisijoitusyhtiö, jollaisia ei pitäisi valtion rahoilla perustaa.

Hän kertoo oheisella videolla, mistä oikein on kyse.

Vallinin puheenvuoro kokonaisuudessaan:

”Hallituksen esitys Ilmastorahasto Oy:stä liittyy vahvasti Sanna Marinin hallituksen tavoitteeseen, jossa Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035 eli paljon ennen meidän keskeisiä verrokkimaita, esimerkiksi Ruotsia, Tanskaa ja Saksaa. Ilmastorahasto Oy on omien sanojensa mukaan valtion erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Alun perin kyseinen yhtiö oli Juha Sipilän hallituksen luomus nimeltä Vake Oy, joka ei tuottanut mitään muuta kuin miljoonien eurojen tappiot.

Minkälaista sijoituspolitiikkaa tämä uudelleen nimetty Ilmastorahasto Oy sitten harjoittaa? Ilmastorahasto Oy:n omilla sivuilla kerrotaan yhtiön sijoituspolitiikasta seuraavasti: ”Yhtiö pyrkii päätöksenteossaan siihen, että sijoitettu pääoma palautuu täysimääräisesti yli ajan ja yli portfolion tarkasteltuna. Ilmastorahaston toimintaan sisältyy kuitenkin riskejä, joiden vuoksi pääoman palautumiseen yksittäisen rahoituspäätöksen osalta liittyy merkittävää epävarmuutta, ja lisäksi pääomien palautumisen aikajänne on pitkä.” Ilmastorahasto siis itsekin toteaa, että pääoman palautumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Eikö tämä jo osaltaan kerro sen, että nyt tulisi vetää jarrua eikä ehdoin tahdoin edistää tämäntyyppistä riskibisnestä?

Lisäksi Ilmastorahasto toteaa, että sen tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttavuus tuoton maksimoinnin sijaan, eli niin sanottu yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tärkeämpi tavoite kuin se, että Ilmastorahastoon sijoitetulle varallisuudelle saisi oikeasti jotain tuottoa valtiolle. Tämä on suomalaisten kansallisvarallisuuden väärinkäyttöä. Vielä hullummaksi asian tekee se, että Ilmastorahaston toimitusjohtaja tai hallitus tuskin voi saada edes potkuja, vaikka he kuinka hassaisivat suomalaisten rahat ideologisiin hankkeisiin. Varsinainen unelmaduuni yritysjohdolle, kun rahaa voi viskoa sinne tänne lähes ilman vastuita, kunhan rahan viskominen on riittävän vihreää, vähähiilistä ja digitaalista.

Arvoisa puhemies! Kuten kaikki tiedämme, olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja viime vuodet. Tällä hetkellä korot nousevat, ihmisten ostovoima heikkenee ja yhä useampi kansalainen huomaa köyhtyvänsä. Pankkitilien saldot hupenevat, kun inflaatio laukkaa ja eläminen kallistuu. Nyt jos koskaan on se hetki, kun katse tulisi kääntää liian nopeasti toteutettavista ilmastotavoitteista takaisin tavallisten suomalaisten arjen haasteisiin. Nyt ei ole oikea aika poseerata ilmastokunnianhimolla, ja se, kenelle me itse asiassa edes poseeraamme, ei ole selvinnyt minulle.

Toistan vielä: Ilmastorahasto Oy on riskisijoitusyhtiö, joka näyttää mittaavan tuloksiaan enemmän hiilidioksidissa kuin euroissa. Ilmastorahasto Oy:n strategiassa on hyväksyttyä kohdentaa rahoitusta hyvin riskipitoisille kohteille, siis sellaisille kohteille, jotka yksityinen sijoittaja kiertäisi kaukaa merkittävän tappioriskin vuoksi. Ilmastonmuutosta torjuvat ja vähäpäästöiset tuotteet ovat jo nyt kysyttyjä ulkomailla, ja niihin löytyy yksityisiä sijoittajia, mikäli nämä innovaatiot nähdään liiketoiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavina. Valtion varoja ei siis tulisi käyttää liikeideoihin, joihin yksityiset sijoittajatkaan eivät lähtökohtaisesti lähde mukaan.

Suomalaisten kansallisvarallisuutta pitää hoitaa vastuullisesti ja optimaalisia tuottoja hakien. Valtion pitää sijoittaa varman päälle ja turvata kansallisvarallisuutemme tuotto ja säilyvyys. Näistä syistä Ilmastorahasto Oy:n pääoma tulee palauttaa ja kyseinen osakeyhtiö lakkauttaa.”

SUOMEN UUTISET