Eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitystä laiksi Ilmastorahasto Oy ‑nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä ja siihen liittyvä talousvaliokunnan mietintö. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää vaati lakiehdotuksen hylkäämistä.

Hallituksen esityksessä ehdotettiin säädettäväksi laki Ilmastorahasto Oy ‑nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. Laissa olisi säännökset yhtiön toiminnasta, hallinnosta ja mahdollisuudesta käyttää valtion tukea rahoitusinstrumenteissaan.

Ilmastorahasto Oy:n toiminnan tarkoituksena olisi keskittyä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen sekä digitalisaation edistämiseen Suomessa. Ilmastorahasto Oy:n omistajaohjauksesta vastaisi työ- ja elinkeinoministeriö. Ilmastorahasto on perustettu Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n pohjalle.

Lakiehdotus hylättävä

Juha Mäenpää kertoi allekirjoittaneensa varajäsenenä perussuomalaisten vastalauseen kyseiseen talousvaliokunnan mietintöön.

– Me perussuomalaiset ehdotimme, että lakiehdotus hylätään ja sen sijaan hyväksytään seuraava lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa lainvalmistelun Vake Oy:n/Ilmastorahasto Oy:n pääoman palauttamiseksi ja kyseisen osakeyhtiön lakkauttamiseksi.”

Kokonaan valtion omistama Ilmastorahasto Oy olisi myös valtion tukea jakava kapean politiikkasektorin riskisijoitusyhtiö. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei näe valtion tehtäviin kuuluvan millään muotoa tällaisen kapean toimialan rahaston ylläpitoa.

– Katsomme, että tarpeelliset investoinnit muun muassa vihreään siirtymään toteutuvat yksityisellä pääomalla ja jo olemassa olevilla instrumenteilla. Edelliseen liittyen muistutamme, että Suomen Teollisuussijoitus Oy on jo toiminnassa. Suomella on myös vientitakuita myöntävä Finnvera, valtion sijoitusyhtiö Solidium sekä muun muassa ulkomaisia sijoituksia hakeva Business Finland, Mäenpää luetteli.

Hän huomautti myös, että vihreän siirtymän mahdollistavat uudet keksinnöt ja vähäpäästöiset tuotteet ovat nyt kysyttyjä ulkomailla. Tämän vuoksi yksityistä pääomaa hakeutuu varmuudella sijoittamaan lisää vihreään siirtymään, mikäli toiminta on liiketaloudellisesti ja riskiin nähden kannattavaa.

Tavoite siirrettävä vuoteen 2050

Hallituksen esityksessä Ilmastorahasto Oy:stä todetaan, että ilmastorahaston toiminta liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman hiilineutraaliutta koskevaan tavoitteeseen. Tavoitteen mukaan hallitus toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

– Nykyhallituksen hiilineutraalisuustavoitteen järkevyys ja sitä myötä koko Ilmastorahasto Oy on syytä kyseenalaistaa. Kansallisesti yltiöpäinen ilmastopolitiikka tuottaa laskun suomalaisille mutta ei isossa kansainvälisessä kuvassa pelasta maailmaa. Perussuomalaisista on vaadittu jo pidempään, että hiilineutraalisuustavoite on siirrettävä vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite, huomautti Mäenpää.

Suomen kokoista politiikkaa

Muun muassa professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kummaksui jo vuonna 2018 Suomessa käytävää ilmastokeskustelua ja peräänkuulutti keskusteluun lisää realismia.

Suomen merkitys maailman CO2-päästöjen lähteenä on erittäin pieni. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuvista CO2-päästöistä Suomen osuus on 0,14 prosenttia eli runsaan promillen luokkaa. Vaikka siis koko Suomi lakkaisi olemasta, ei sillä olisi ratkaisevaa vaikutusta ilmastoon.

– Eräässä Ilkka-Pohjalaisen uutisessa lausuin tässä kuussa, että Suomen ei pidä olla kokoaan suurempi. Vaikka en siinä yhteydessä tarkoittanut ilmastopolitiikkaa, niin sama lausahdus sopii aivan yhtä hyvin myös tälle politiikan osa-alueelle. Lopetetaan tämä rämäpäinen touhotus ja tehdään Suomen kokoista politiikkaa, Mäenpää painotti.

SUOMEN UUTISET