Ylen Ykkösaamussa tänään vieraillut perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra katsoo, että julkisen talouden leikkaukset tulevaisuudessa ovat täysin välttämättömiä, jotta suomalaista hyvinvointijärjestelmää voidaan ylläpitää jatkossakin. Toisin kuin kokoomus perussuomalaiset jättäisi kuitenkin sosiaaliturvan rauhaan.

Valtiovarainministeriön (VM) virkamiehet julkaisivat tällä viikolla raportin, jonka mukaan Suomen talouskehityksen ja julkisen talouden pitkäaikainen heikkous asettaa päätöksentekijät vaikeiden valintojen eteen.

Ylen Ykkösaamussa tänään vieraillut perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra katsoo, että julkisen talouden leikkaukset ovat täysin välttämättömiä, jotta suomalaista hyvinvointijärjestelmää voidaan ylläpitää jatkossakin.

– Leikkaukset eivät tule olemaan helppoja millekään tulevalle hallituskokoonpanolle, joten puolueiden kesken leikkauskohteiden sovittelu vaatii melkoista tasapainoilua, jotta kohteita saadaan sovitettua yhteen, Purra sanoo.

Vaikeita päätöksiä edessä

Hän on kutenkin tyytyväinen siitä, että ainakin enemmistö puolueista on ymmärtänyt, että julkisen talouden sopeutusta on pakko viedä eteenpäin.

– Tällä tavalla ei voida jatkaa, Purra sanoo ja viittaa valtiontalouden toistuviin alijäämäisiin budjetteihin.

Perussuomalaiset sitoutuu Purran mukaan kahden hallituskauden aikana korjaamaan julkisen talouden tilanteen. Se tarkoittaa sitä, että vaikeitakin päätöksiä on oltava valmis tekemään.

– Hyvinvointijärjestelmää ei kyetä ylläpitämään, mikäli menot ja tulot ovat jatkuvassa epätasapainossa, Purra sanoo.

Demarit eivät halua säästää mistään

Puolueilta on viime aikoina kuultu erilaisia avauksia leikkauksista. Kokoomus on hiljattain esittänyt satojen miljardien leikkauksia sosiaaliturvasta. Pääministeri Sanna Marin puolestaan kommentoi äskettäin, että demarit ei ole valmiita VM:n virkamiesten esittämiin miljardileikkauksiin jatkossa.

MTV:n haastattelussa Marin pelkisti leikkausesityksen siihen, että leikkaukset tarkoittaisivat leikkauksia koulutuksesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista – ikään kuin valtiolla ei olisi ylimääräisiä menoja, joista ei voisi ensin leikata.

Purran mukaan perussuomalaiset on valmis leikkauksiin, mutta kohteet ovat erilaisia kuin ne, mistä esimerkiksi kokoomus säästäisi.

– Me emme ole valmiita tekemään kuuden miljardin sopeutuksia sosiaaliturvasta, koska haluamme välttää leikkaamasta suomalaisille oleellisista palveluista. Perussuomalaiset ei koskisi myöskään esimerkiksi soteen, poliiseihin tai koulutukseen, vaan perussuomalaiset haluaa leikata toissijaisista kohteista.

– Menot on saatava tärkeysjärjestykseen. Se tarkoittaa sitä, että säästöjä on saatava esimerkiksi maahanmuuton kuluista, kehitysavusta ja muusta maailmanparantamismenoista. Mikäli nämä kohteet eivät käy muille puolueille, sitten olisi hyvä saada tietää, mitkä ovat vaihtoehtoja.

Hallintoa tehokkaammaksi

Perussuomalaisten tuoreessa vaihtoehtobudjetissa esitetään paitsi välittömiä, seuraavan vuoden budjettiin kohdistuvia leikkauksia myös valtion tasetta kertaluonteisesti vahvistavia toimia. Lisäksi perussuomalaiset esimerkiksi tehostaisi julkista hallintoa.

– Olemme esittäneet kaikille hallinnonaloille – pois lukien oleelliset toimet, kuten esimerkiksi hoitajien määrä – lisää tehostamista.

Energiakriisin keskellä, ilmastokunnianhimon nostaessa rumaa päätään, perussuomalaiset on valmis myös säästämään ilmastotoimista. Perussuomalaiset myös purkaisi ilmastorahaston ja palauttaisi rahaston varat valtiolle.

Holtiton maahanmuutto syö palveluita

Perussuomalaiset esittää Suomen pakolaiskiintiön nollaamista ja huomattavia leikkauksia kotouttamis- ja vastaanottomenoihin. Leikkaukset eivät kuitenkaan koskisi ukrainalaisia pakolaisia.

Purra korostaa, että perussuomalaisten esittämillä maahanmuuttopolitiikan kiristyksillä on mahdollista saada aikaan huomattavia säästöjä sosiaaliturvaan ja julkisten palvelujen käyttöön.

– Suurimmat maahanmuuton kustannukset ovat julkisia palveluja ja tulonsiirtoja. Säästöt ja leikkaukset ovat siis vain yksi puoli asiasta. Lisäksi hallitusohjelmassa tulee sitoutua tekemään lainsäädäntömuutoksia, jotka ohjaavat Suomea siihen suuntaan, että on parempi mahdollisuus saada lisäsäästöjä.

Kenelle suomalainen hyvinvointijärjestelmä on tarkoitettu?

Purra huomauttaakin, että maahanmuutosta aiheutuu kuluja useilla eri sektoreilla. Etenkin Kelan tulonsiirtojen, kuten asumistuen ja erilaisten työttömyyskorvausten, saajissa maahanmuuttajat ovat voimakkaasti yliedustettuina kantasuomalaisiin nähden.

Perussuomalaisten pidemmän tähtäimen tavoite onkin siirtyä nykyisestä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta kansalaisuusperusteiseen sosiaaliturvaan.

– Uudistus vaatisi perustuslain muutoksen, joten kyse on todella pidemmän tähtäimen tavoitteesta. Haluamme kuitenkin jo nyt käydä keskustelua siitä, kenelle suomalainen hyvinvointijärjestelmä on tarkoitettu. Kyse on siitä, että nykyisen kaltaisessa demografisessa kehityksessä antelias ja kaikille avoin hyvinvointijärjestelmä ei ole enää mahdollinen. Työssäkäyvien määrä on alhainen ja menot ja tulot jatkuvasti epätasapainossa.

– Suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturva, joka tarkoittaa sitä, että Suomeen tullut ihminen, käytännössä hyvin helposti, saatuaan jonkinlaista, hieman yli 700 euron kuukausipalkkaa pääsee sosiaaliturvan piiriin. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen malli. Esimerkiksi joissakin Euroopan maissa on työperusteinen sosiaaliturva, joka edellyttää esimerkiksi tietylle tasolle nousevia tuloja eikä sosiaaliturvan piiriin pääse niin automaattisesti kuin Suomessa.

Työvoimapulapuhe kiihtyy

Suomessa usein väitetään olevan työvoimapula, vaikka samaan aikaan Suomessa on satojatuhansia työttömiä työnhakijoita ja paljon vajaatyöllistettyjä. Lisäksi yritysten käytössä on koko EU-alueen työvoimapooli.

Kaikki suuret eduskuntapuolueet oikealta vasemmalle hinkuvatkin Suomeen jatkuvasti lisää työperäistä maahanmuuttoa siitäkin huolimatta, että tulijat ovat enimmäkseen vähän koulutettuja ja päätyvät matalapalkka-alan töihin, jolloin palkka ei riitä elämiseen.

Purra linjaa, että perussuomalaisilla ei ole mitään sitä vastaan, että Suomeen tulee korkeasti koulutettuja ihmisiä tekemään töitä, jolloin työstä saatavalla palkalla tulee toimeen.

– Valitettavasti nykyisin Suomi houkuttelee varsin vähän koulutettuja ihmisiä. Julkisen vallan mahdollisuudet vaikuttaa todellisten osaajien houkutteluun ovat vähäiset.

Sen sijaan Suomeen on viime vuosina saapunut enenevässä määrin kouluttamattomia tulijoita matalan palkkauksen aloille.

– Tämänkaltainen, matalapalkka-aloille suuntautuva työperäinen maahanmuutto nojaa sosiaaliturvaan eikä vahvista julkista taloutta, ja sellaista maahanmuuttoa perussuomalaiset ei kannata. Se ei ole ratkaisu, vaan todennäköisesti vaan pahentaa ongelmiamme, Purra toteaa.

Palkansaajan ostovoimaa parannettava

Purra huomauttaa, että mikäli Suomessa ei kyetä korjaamaan Suomen omia järjestelmätason ongelmia liittyen työn kannustavuuteen, ei niitä voida korjata myöskään EU:n ulkopuolelta saapuvalla työvoimalla.

Perussuomalaiset parantaisi työn kannustavuutta parantamalla ostovoimaa.

– Tärkeintä on, että erityisesti kalliin asumisen alueilla ihmiselle jäisi työstä riittävästi rahaa käteen, jotta työssäkäynti olisi kannattavaa. Palkalla siis pitää tulla toimeen. Se ei tällä hetkellä toteudu, mutta se täytyy ottaa tavoitteeksi.

– Tällä hetkellä sähkö maksaa valtavasti, liikkuminen on kallista, ruoka kallistuu ja monien asuntolainojen korot ovat nousussa, joten kokonaisuus on hirvittävä, myös työllisyyden kannalta. Varsinkin maakunnissa monet joutuvat tarkkaan laskemaan, kannattaako enää ajaa autolla töihin.

Perussuomalaiset haluaakin edistää myös työn perässä liikkumista.

– Suomessa on jo nyt käytössä erilaisia liikkuvuusavustuksia, joilla ongelmaan pyritään puuttumaan. Näitä malleja tulee jatkossakin kehittää siltä pohjalta, millaisia tuloksia on saatu. Tällä hetkellä monilla aloilla työvoimapulaa on nimenomaan harvaan asutuilla alueilla. Esimerkiksi palvelualoille on vaikeaa saada työvoimaa työn heikkojen kannustimien vuoksi. Perussuomalaiset tulee jatkossa ohjelmissaan esittämään tarkempia ratkaisuja tähänkin ongelmaan.

SUOMEN UUTISET