Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vaalitentissä kävi eilen selväksi, että perussuomalaiset ainoana eduskuntapuolueena vastustaa työperäistä maahanmuuttoa, jossa tulijoiden matalia palkkoja kompensoidaan sosiaaliturvalla veronmaksajien piikkiin.

Perussuomalaisten Riikka Purraa lukuun ottamatta lähes kaikki eduskuntapuolueiden johtajat ilmoittavat haluavansa Suomeen lisää työperäistä maahanmuuttoa. Puoluejohtajat esittivät kantojaan aiheesta EK:n vaalitentissä eilen.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa yhteensä 232 400 työtöntä työnhakijaa. Keskustalainen valtiovarainministeri Annika Saarikko kuitenkin viittasi kintaalla työtä etsiville suomalaisille ja väitti, että Suomessa olisi käytettävä nyt ”kaikki mahdolliset keinot työvoimapulaan vastaamiseksi”.

– Suhtaudun avoimesti myös uudenlaisen maahanmuuttoviranomaisen luomiseen Suomeen. Mitään keinoja ei kannata torpata, koska tämä maa tarvitsee ja huutaa työvoimaa, Saarikko päästeli.

Halpatyövoima pyörittämään ”isoa pyörää”

Myöskään porvaripuolue kokoomukselta ei löydy haluja työllistää ensi sijassa Suomessa olevaa satojen tuhansien työvoimareserviä, vaan myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii lisää työvoimaa EU:n ulkopuolelta.

– Me tarvitaan moninkertaisesti työperäistä maahanmuuttoa. Meidän yritykset ja julkinen sektori tarvii työvoimaa, osaavaa työvoimaa, Orpo intoili, ikään kuin suomalaiset työnhakijat eivät kelpaisi tai heillä ei olisi osaamista.

Hallituspuolue vihreiden eduskuntaryhmän johtaja Atte Harjanne oli samoilla linjoilla, ja väitti työperäisen maahanmuuton olevan keino julkisen talouden tasapainottamiseksi, jotta ”iso pyörä” saadaan pyörimään.

– Työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä, jotta meillä on työvoimaa, Harjanne hehkutti.

Purra torppasi kollegoiden intoilut

Perussuomalaisten Riikka Purra torppasi kollegoidensa maahanmuuttointoilut. Purra totesi, että perussuomalaisilla ei sinänsä ole mitään sitä vastaan, että Suomeen tullaan tekemään töitä, mutta perussuomalaiset ei kannata sosiaaliturvaan nojaavaa työperäistä maahanmuuttoa eli muiden puolueiden kannattamaa mallia, jossa matalaa palkkaa jatketaan sosiaaliturvalla.

Purra huomautti, että eri aloilla on muutenkin hyvin erilaisia syitä sille, miksi työvoimaa ei löydy, ja syy voi olla siinäkin, että työn vastaanottaminen ei kaikissa tilanteissa edes ole kannattavaa.

Perussuomalaiset haluaisikin ensisijaisesti parantaa työn tekemisen kannattavuutta.

– Ehdottomasti meidän on korjattava oman järjestelmämme rakenteellisia ongelmia, joista suurin on se, että työn tekeminen ei kannata. Jos kuvitellaan, että työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä pääsemme näistä ongelmista, niin se ei vaan pidä paikkaansa. Työperäinen maahanmuutto on pelkkä laastari, joka aiheuttaa uusia ongelmia, Purra sanoi.

3 000 euron tuloraja työn perässä tulijoille

Perussuomalaiset on aiemmin esittänyt työn perässä Suomeen muuttaville 3 000 euron vähimmäispalkkarajaa kuukaudessa.

Purra huomautti, että Ruotsin uusi hallitus on perussuomalaisten kanssa pitkälti samoilla linjoilla.

– Jos katsotaan, mitä elinkeinoelämä ja moderaatit siellä tällä hetkellä ajaa, niin Ruotsissa juurikin halutaan peruuttaa virheistä, joita aiemmin on tehty matalapalkkaisen työperäisen maahanmuuton kanssa. Myös Ruotsissa esitetään vastaavaa tulorajaa kuin perussuomalaisetkin on aiemmin esittänyt, Purra sanoi.

Lasku lankeaa veronmaksajille

Tuloraja työperäiselle maahanmuutolle olisi perusteltu veronmaksajien edun kannalta, koska matalan palkan perässä Suomeen muuttavat ihmiset eivät tule toimeen työtuloillaan. Tällöin lasku lankeaa suomalaisille veronmaksajille, jotka veroista rahoitettavien sosiaalitukien muodossa joutuvat kompensoimaan tulijoiden elämiseen riittämättömiä palkkoja.

Ajatuspaja Suomen Perustan tuoreessa analyysissä Ketkä hyötyvät maahanmuutosta? tuodaan esille, että yksi maahanmuutosta hyötyvä taho onkin elinkeinoelämä, joka on havainnut, että palkan ja työolojen parantamista edullisemmaksi yrityksille tulee ulkomaisen halpatyövoiman lisäämisen lobbaaminen, jotta yritykset saavat nöyriä työntekijöitä.

Normaalitilanteessa työnantajayrityksen, jonka on vaikea löytää työntekijää, on nostettava palkkaa ja parannettava työoloja. Näiltä voidaan kuitenkin välttyä, jos työvoimaksi aletaan haalia vähään tyytyviä maahanmuuttajia.

Suomen Uutiset