Tagi: Elinkeinoelämän keskusliitto

Ylen tutkiva journalismi havaitsi tiettyjen puolueiden vaalikonevastauksissa ja linjauksissa merkittäviä yhtäläisyyksiä etujärjestöjen vaaliohjelmiin. Eriskummallisin havainto oli, että kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtosen linjaus oli lähes sanatarkasti sama kuin Elinkeinoelämän keskusliiton hallitusohjelmatavoitteessa. Lähes identtinen kopio löytyi myös Suomen yrittäjien hallitusohjelmatavoitteesta. Samoja viestinnällisiä yhtäläisyyksiä Valtosen ja elinkeinoelämän linjauksissa on löydettävissä myös suhtautumisessa työperäiseen maahanmuuttoon ja tarveharkinnan poistamiseen.  Lue lisää >

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Ammattiliitot ja edunvalvontajärjestöt haluaisivat lainsäädäntöön lähestymiskiellon, jota yritys voisi hakea tarpeen vaatiessa toistuvaa uhkaa sekä häiriötä aiheuttavaa henkilöä kohtaan. Kansanedustaja Ari Koponen tukee järjestöjä toimenpidealoitteellaan vastaavan lainsäädännön saamiseksi Suomeen.  Lue lisää >

PS ARKISTO

Koronakriisi on romahduttanut palvelujen kysyntää ja johtanut liikevaihdon merkittävään supistumiseen monissa palvelualan yrityksissä. Hallitus on rajoittanut monien toimialojen toimintaa, ja sen myötä tilanne on edelleen kevään mittaan pahenemassa. Kansanedustaja Kaisa Juuso toivoo hallitukselta arvonlisäveron tilapäistä alentamista, jotta pahimmalta konkurssiaallolta vältyttäisiin.  Lue lisää >

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Hallitus on viemässä väkisin läpi uudistusta oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen, vaikka useat asiantuntijatahot, kuten Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto, ovat ulostuloissaan vaatineet vähintäänkin toimeenpanoon lykkäystä. Moni alalla työskentelevä on kokonaan muutosta vastaan.  Lue lisää >