Ylen tutkiva journalismi havaitsi tiettyjen puolueiden vaalikonevastauksissa ja linjauksissa merkittäviä yhtäläisyyksiä etujärjestöjen vaaliohjelmiin. Eriskummallisin havainto oli, että kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtosen linjaus oli lähes sanatarkasti sama kuin Elinkeinoelämän keskusliiton hallitusohjelmatavoitteessa. Lähes identtinen kopio löytyi myös Suomen yrittäjien hallitusohjelmatavoitteesta. Samoja viestinnällisiä yhtäläisyyksiä Valtosen ja elinkeinoelämän linjauksissa on löydettävissä myös suhtautumisessa työperäiseen maahanmuuttoon ja tarveharkinnan poistamiseen.

Suomessa ei ole yllätys, että puolueet mukailevat etujärjestöjen agendoja. Perinteisesti vasemmistopuolueilla kuten SDP:llä ja vasemmistoliitolla on ollut läheiset välit ay-liikkeeseen (SAK, STTK), keskustalla maa- ja metsätalouspiireihin (MTK), ja kokoomuksella elinkeinoelämään (EK).

Puolueet ja niiden ehdokkaat pyrkivät usein välttelemään sanatarkkaa sisältöjen lainaamista varsinkin ulkopuolisilta etujärjestöiltä. Yle selvitti viikkoa ennen eduskuntavaaleja, että ehdokkaiden vaalikonevastauksista löytyi yllättäviä yhtäläisyyksiä etujärjestöjen vaaliohjelmien kanssa.

Ylen artikkelissa nostettiin esille yksi havainto lähes sanatarkasta sisältöjen kopioimisesta. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtosen linjaus paljastui samaksi kuin EK:n hallitusohjelmatavoitteissa. Tarkempi haku osoittaa, että sama linjaus löytyy myös Suomen yrittäjien hallitusohjelmatavoitteista.

”Mikäli hyvinvointialueen oma tuotanto tai palvelujen ostot ovat riittämättömiä takaaman hoidon saannin määräajassa, hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle palveluseteli, jonka arvo mahdollistaa palvelun hankinnan likimain samalla asiakasmaksulla verrattuna siihen, että hyvinvointialue olisi tuottanut palvelun itse.” (EK:n hallitusohjelmatavoite, marraskuu 2022)

”Mikäli hyvinvointialueen oma tuotanto tai palvelujen ostot ovat riittämättömiä tämän toteuttamiseen, hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle palveluseteli, jonka arvo mahdollistaa palvelun hankinnan likimain samalla asiakasmaksulla verrattuna siihen, että hyvinvointialue olisi tuottanut palvelun itse.” (Suomen Yrittäjien hallitusohjelmatavoitteet, helmikuu 2023)

”Mikäli hyvinvointialueen oma tuotanto tai palvelujen ostot ovat riittämättömiä tämän toteuttamiseen, hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle palveluseteli, jonka arvo mahdollistaa palvelun hankinnan likimain samalla asiakasmaksulla verrattuna hyvinvointialueen itse tuottamaan palveluun.” (Elina Valtonen kokoomuksen sivuilla 13.1.2022)

Ajankohtien perusteella ei kuitenkaan ole selvää, että Valtonen olisi kopioinut lausuntoaan etujärjestöiltä. EK ja yrittäjät julkaisivat lähes sanasta sanaan identtiset vaatimuksensa noin vuotta myöhemmin kuin Valtonen kokoomuksen sivuilla.

Sanatarkoista yhtäläisyyksistä herää kuitenkin perustavanlaatuisia kysymyksiä kokoomusjohtajan ja elinkeinoelämän etujärjestöjen yhteistyöstä.

Sekä EK että Valtonen ovat myös vaatineet suorasanaisesti työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta luopumista. Puolueen liberaalisiipeen profiloitunut Valtonen kertoo vaalikonevastauksissaan halustaan tehdä Suomesta houkutteleva ”mahdollisuuksien maa” maahanmuuttajille. Vastauksissa työperäinen maahanmuutto saadaan kuulostamaan ongelmattomalta ratkaisulta kuten EK:n viestinnässä.

SUOMEN UUTISET