Eduskunta keskusteli tänään oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetilla Suomi ottaisi velkaa 1 162 miljoonaa eli yli miljardin vähemmän kuin hallituksen talousarviossa. Lisäksi valtion tase vahvistuisi kertaluonteisesti 800 miljoonalla eurolla, kun Sitran ja ilmastorahastojen paisuneista taseista tingittäisiin.

– Vihervasemmistolaisessa talouspolitiikassa tyypillisin ratkaisu ongelmiin on lisävelan ottaminen. Hallituksen budjettiesityksellä uutta velkaa otetaan ensi vuonna yli kahdeksan miljardia euroa. Pelkät velan korkomenot kasvavat jo yli 1,3 miljardiin vuodessa, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio totesi esittelypuheenvuorossaan.

– Jos joku yksityishenkilö hoitaisi talouttaan samalla tavalla, hänet ohjattaisiin velkaneuvontaan ja kerrottaisiin, että kaikkea ei voi saada vaan jostakin täytyy tinkiä, Tavio sanoi.

Kriisivarasta suomalaisille helpotusta

Perussuomalaiset korostaa vaihtoehdossaan, että talouden tasapainottamisen avainasemassa on menojen laittaminen tärkeysjärjestykseen.

Perussuomalaisten vaihtoehdossa ei ole lainkaan suoria menolisäyksiä, vaan menolisäykset katsotaan paremmin toteutettavaksi lisätalousarvion kautta.

– Näin ollen vaihtoehtoomme sisältyy 500 miljoonan kriisivara. Tämä lisätalousarviovaraus voi tulla hyvin käytettäväksi ihmisten elinkustannusten nousun taklaamiseen, kuten sähkön hintojen alentamiseen, Tavio perusteli.

– Vaihtoehtobudjettimme rakenne mahdollistaa hyvän talouspoliittisen liikkumavaran. Panostuksia tehdään ensi vuonnakin aina silloiseen tarpeeseen suhteutettuna. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti ottaa tämän huomioon.

Leikkauksia vain suomalaisten hyväksymistä kohteista

Perussuomalaiset laskee, että mikäli Suomi leikkaa menoja miljardilla joka vuosi, Suomen velkaantuminen saadaan taittumaan kahdessa vaalikaudessa. Tavio korosti, että perussuomalaisten vaihtoehdolla tämä on mahdollista toteuttaa kansalaisille oikeudenmukaisella tavalla.

Perussuomalaiset leikkaisikin kohteista, jotka Elinkeinoelämän valtuustokunnan tutkimuksen mukaan ovat kansalaisten mielestä hyväksyttäviä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisten mielestä mahdolliset menoleikkaukset tulisi kohdentaa ensisijaisesti keskushallintoon, ympäristönsuojeluun, kehitysyhteistyöhön, Yleisradioon, taiteeseen, kulttuuriin ja maahanmuuttoon.

– Hyvinvointivaltiomme voidaan pelastaa säästämällä toissijaisista ja vähemmän tärkeistä menokohteista. Tällaisia ovat esimerkiksi puoluetuet, ilmastotoimet ja haitallinen maahanmuutto. Veronmaksajien rahaa ei tule lähettää enempää Afrikan kankkulankaivoihin, vaan verovaramme on käytettävä suomalaisten hyvinvointiin täällä kotimaassa, Tavio luetteli.

Haitallinen maahanmuutto ja kehitysapu leikkuriin

Perussuomalaisten vaihtoehdolla valtio voi säästää heti maahanmuutosta aiheutuvia suoria menoja noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Perussuomalaisten mukaan kerrannaisvaikutukset ovat kuitenkin miljardiluokkaa, kun maahanmuuttopolitiikka järkeistetään lainsäädännöllisillä muutoksilla, kuten turvapaikkapolitiikan ja kansalaisuusvaatimusten tiukentamisella.

– Kehitysavusta leikkaisimme noin puolet. Leikkaus ei koske Ukrainan tukea, jota tulee mielestämme pikemminkin kehitysapubudjetin sisällä lisätä, Tavio täsmensi.

Suomalaisten pärjääminen turvattava

Perussuomalaiset haluaa turvata suomalaisten arjen sujuvuuden. Puolueen vaihtoehtobudjetissa vaaditaan liikenne- ja lämmityspolttoaineiden sekä sähkön hinnan madaltamista.

– Kuten aiemmin totesin, nämä olisi mahdollista toteuttaa esityksessämme olevalla lisätalousarviovarauksen liikkumavaralla.

– Hallituksen tekemä sähkön kotitalousvähennys ei ole ollut paras tapa lähestyä sähkökriisiä. Samalla rahalla olisi voitu aloittaa Norjan mallin mukainen suora sähkötuki kuluttajille. Näin valtio tarjoaisi helpotusta korkeiksi kohonneisiin elinkustannuksiin välittömästi, Tavio totesi.

Hinnat uhkaavat nousta entisestään

Tavio syytti hallitusta siitä, että se jatkaa ilmastotoimia, joista esimerkiksi hallituksen kaavailema jakeluvelvoitteen kasvu uhkaa autoalan mukaan nostaa polttoainehintoja jopa 55 senttiä.

– Hallituksen tavoite on ilmeisesti tehdä autoilu suomalaisille mahdottomaksi. Korkeat polttoainehinnat ovat myös valtava lisärasitus Suomen kilpailukyvylle.

Perussuomalaisten työllisyystoimet, kuten polttoaine- ja sähkön hintojen alentaminen, ovat suoraan yritysten kustannusrakenteeseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä.

Perussuomalaiset eivät myöskään rasittaisi kansalaisia ja yrityksiä liioitelluilla ilmastotoimilla.

– Emme tarvitse tippaakaan lisää byrokratiaa ja virkamiehiä kansalaisia valvomaan. Julkisen hallinnon koon alentaminen ja teollisuuden rattaiden pitäminen pyörimässä ovat keskeisessä asemassa, jotta saamme lisää suomalaista työtä ja yrittäjyyttä, Tavio totesi.

EU:lle uppoaa miljardeja budjetin ulkopuolelta

Tavio huomautti puheessaan, että budjettikehyksistä piittaamatta hallitus on kokoomuksen tuella upottanut EU:n elpymispakettiin ja muihin EU-toimiin tällä vaalikaudella budjetin ulkopuolista rahaa lähes kymmenen miljardia euroa.

– Perussuomalaiset ei hyväksy suomalaisten veronmaksajien rahojen kaatamista EU:n turhiin tai jopa haitallisiin hankkeisiin. Suomalaiset veronmaksajat on laitettu maksamaan huonommin taloutensa hoitaneiden EU-maiden kansalaisten elämää. Suomi ei ole saanut mitään vastineeksi Brysselin edessä nöyristelystä.

Suomen ei kannata olla ajopuuna unionissa

Tavio totesi, että Suomen EU-nettojäsenmaksu on kasvanut jo noin 700 miljoonaan euroon vuodessa.

– Sen lisäksi köyhdymme EU:n uusista määräyksistä ennennäkemättömällä tavalla, kuten nyt komission suunnitteleman ennallistamisasetuksen kautta. Hintalappu siinä on veronmaksajille miljardin joka vuosi. Pienet jäsenmaat eivät voi luottaa enää EU:n hyväntahtoisuuteen, vaan jäsenmaiden on itse ajettava omaa etuaan, Tavio linjasi.

– Suomen ei kannata olla ajopuuna EU:ssa, eikä talouttamme voida loputtomasti velkaannuttaa maahanmuutto- ja ilmastopolitiikan verukkeella.

– Suomi on maahanmuuttopolitiikassa Ruotsin tiellä ja talouspolitiikassa Kreikan tiellä. Mitä nopeammin tämä myönnetään, sen parempi.

Suomen Uutiset