Perussuomalaisten tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa julkista taloutta esitetään tasapainotettavaksi siten, että asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen ja säästöt kohdistetaan toissijaisiin menoihin. Perussuomalaiset katsoo, että säästöjä ja leikkauksia tulee kohdistaa myös suuriin instituutioihin, kuten Yleisradioon ja Suomen itsenäisyyden juhlarahastoon. Perussuomalaiset myös purkaisi Ilmastorahaston ja palauttaisi rahaston omaisuuden valtiolle.

Perussuomalaiset katsoo, että taloudellisen kriisiajan keskellä on tehtävä selkeitä suuria leikkauksia näpertelyn sijaan. Perussuomalaisten tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa säästöjä ja leikkauksia tulee kohdistaa myös suuriin instituutioihin, kuten Yleisradioon, jonka toimintoihin perussuomalaiset esittää huomattavaa supistusta.

Enemmistö kansasta leikkaisi Ylestä

Perussuomalaiset esittää 25 prosentin leikkausta Yleisradion tehtäviin ja toimintoihin, josta välitön vuotuinen säästö olisi 144 miljoonaa euroa.

Suomalaisten tyytymättömyys Yleisradion toimintaan on nähtävissä ympäri maata, mutta erityisesti ruuhka-Suomen ulkopuolella ihmiset ovat saaneet Ylestä tarpeekseen.

Myös Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tuoreehko arvo- ja asennetutkimus osoittaa, että selvä enemmistö suomalaisista, 53 prosenttia, leikkaisi Yleisradiosta.

Sitralta 400 miljoonaa valtiolle

Eduskunnan alaiselta Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta Sitralta perussuomalaiset keventäisi niin ikään toimintoja, ottaisi Sitran taseesta 400 miljoonaa euroa ja siirtäisi ne valtiolle kasvavien TKI-menojen rahoittamiseen. Tämä vastaisi alle puolta Sitran taseesta.

Lisäksi perussuomalaiset esittää Ilmastorahaston purkua ja rahaston omaisuuden palauttamista valtion omaisuudeksi. Tällöin Ilmastorahastoon perustamisen jälkeen tehty 300 miljoonan pääomitus ja vuoden 2023 talousarvion täydentävässä esityksessä ehdotettu 100 miljoonan pääomitus vapautuisivat muuhun käyttöön. Rahaston Neste-omistusosuus siirtyisi samalla valtion taseeseen. Tämänkin toimen kertaluonteinen lisäys valtion varallisuuteen olisi 400 miljoonaa euroa.

Suomen Uutiset