Ukrainan auttamista lukuun ottamatta perussuomalaiset esittää kehitysapumenojen leikkaamista noin puoleen, mistä kertyisi säästöjä 640 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset esittää lisäksi Suomen pakolaiskiintiön nollaamista ja huomattavia leikkauksia kotouttamis- ja vastaanottomenoihin.

Perussuomalaiset julkaisi tänään vaihtoehtobudjettinsa, jossa holtittomalle velkaantumiselle isketään jarrut pohjaan. Valtion menoeriä tarkastellaan kriittisesti, ja perussuomalaiset haluaakin aloittaa talouden ryhtiliikkeen leikkaamalla välittömästi sellaisia menoja, jotka eivät edistä suomalaisten hyvinvointia.

Perussuomalainen vaihtoehto säästäisikin muun muassa haitallisesta maahanmuutosta ja kaukaisille maille suuntautuvista kehitysapuhankkeista.

Kehitysapurahoista ensi alkuun puolet pois

Hallitus tunnetusti on koronapandemian keskelläkin voimakkaasti paisuttanut kehitysapumenoja. Pelkästään tänä vuonna valtion budjetista on varattu tehottomiin kehitysyhteistyöhankkeisiin yhteensä 1,27 miljardia euroa. Summa vastaa 0,49 prosenttia bruttokansantulosta.

Perussuomalaiset vaatii kehitysyhteistyön minimoimista. Perussuomalaiset esittääkin Suomen kehitysyhteistyöhön suunnattujen varojen leikkaamista siten, että vain ehdottomasti velvoittavat hankkeet suoritetaan loppuun ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseen jätetään pieni määräraha. Leikkaukset eivät kuitenkaan koskisi Ukrainan auttamista.

Välitön säästö olisi 640 miljoonaa euroa, eli noin puolet kehitysapumenoista.

Humanitaarinen maahanmuutto minimiin

Kehitysapuleikkauksien ohella perussuomalaiset vaatii veronmaksajille kalliiksi käyvän humanitaarisen maahanmuuton minimoimista siten, että Suomen pakolaiskiintiö nollataan ja kotouttamis- ja vastaanottomenoihin kohdistetaan huomattavat leikkaukset, jotka eivät kuitenkaan koskisi ukrainalaisia pakolaisia.

Välitön vuotuinen säästö olisi 298 miljoonaa euroa, minkä lisäksi saataisiin moninkertainen säästö tulevien vuosikymmenien sosiaalimenoissa.

Rahat sidottava palautuspolitiikkaan

Perussuomalaiset kiinnittää huomiota myös siihen, että koska valtion budjetit ovat viime vuosina olleet alijäämäisiä, maailmalle lapioidut kehitysapumiljardit ovat velkarahaa. Suomen 14 vuotta jatkuneen negatiivisen velkakehityksen vuoksi ei ole enää millään lailla kestävää pitää kiinni nykyisestä kehitysavusta, ja perussuomalaiset esittääkin, että kehitysapua tulisi myöntää jatkossa vain ylijäämäisestä budjetista.

Perussuomalaiset myös asettaisi kehitysavulle ehtoja niin, että kehitysapurahat tulee sitoa palautuspolitiikkaan ja kehitysapu tulee voida keskeyttää erityisesti Venäjää tukevilta mailta. Jos esimerkiksi jokin maa ei ota vastaan Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita kansalaisiaan, kehitysapu tulee lopettaa. Samoin pitää toimia, jos maassa loukataan ihmisoikeuksia, kuten naisten tasa-arvoa.

Tutustu perussuomalaisten tuoreeseen vaihtoehtobudjettiin täällä.

Suomen Uutiset