Juha Sipilän yhtiö oli synnyttämässä jätevesiasetusta, joka velvoitti suomalaiset hankkimaan tuhansien eurojen arvoisia jäteveden puhdistuslaitteita. Samaan aikaan Sipilän yhtiö kehitti ja valmisti juuri sellaisia laitteita.

Suomen Uutisten haltuunsa saamien dokumenttien mukaan keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän yhtiö Green Rock Oy oli keskeisessä roolissa, kun kiisteltyä jätevesiasetusta synnytettiin.

Jätevesiasetus velvoittaa suuren osan haja-asutusalueiden kotitalouksista hankkimaan tuhansia euroja maksavan puhdistuslaitteiston. Sipilän Green Rock –yhtiö on myynyt puhdistuslaitteistoja kymmenillä miljoonilla euroilla.

Jäteveden puhdistuslaitteille luotiin Suomeen niin sanotut regulaatiomarkkinat. Tällaisen markkinan luominen edellyttää aina sääntöjen muuttamista. Ellei asiaa koskevaa asetusta olisi tehty, ei tuhansien eurojen laitteita tarvittaisi lainkaan.

Ylen MOT-ohjelma arvioi jätevesilaitteiden markkinan kooksi kaksi miljardia euroa.

Hajasampo-projekti

Jätevesiasetusta alettiin pedata jo kauan sitten. Keväällä 1998 aloitettiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla Hajasampo-projekti. Siinä selvitettiin haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tehostamista. Projektissa aktiivisimmin mukana olleet yritykset Green Rock Oy, Envitop Oy ja Propipe Oy hyödynsivät projektia ja siinä saatuja välituloksia tuotekehitystoiminnassaan.

hajasampo
Ote Hajasampo-projektin alkusanoista.

Green Rock oli perustettu vuoden 1998 alussa, juuri ennen Hajasampo-projektin käynnistymistä. Juha Sipilän omistama yhtiö Fortel Invest Oy teki Green Rockiin merkittävän sijoituksen ja meni mukaan yhtiön hallitukseen. Sipilä oli Suomen Uutisten tietojen mukaan eräs yhtiön pääomistajista ja eräs kehityshankkeen primus motoreista.

Green Rock teki projektin aikana aktiivista pohjatyötä ja hyödynsi projektia ja siinä saatuja välituloksia tuotekehitystoiminnassaan. Projektiraportissa todetaan: “Hajasampo-projektille asetettiin sekä siihen osallistuvien tutkijoiden, kuntien ja yritysten että myös rahoittajien tahoilta monia erilaisia, varsin kunnianhimoisiakin tavoitteita. Ne vaikuttivat jo alunperin tutkimussuunnitelmaan, mutta joitakin painotuksia on täsmennetty myös tutkimustyön aikana.”

Hajasampo jätti loppuraporttinsa huhtikuussa 2001. Green Rockin osuutta kuvataan raportissa laajalti.  Tekninen perusta regulaatiomarkkinan synnyttämiseksi oli nyt valmis.

Satu Hassin valtuutus

Paavo Lipposen hallitus aloitti 15.4.1999. Ympäristöministeriksi nousi Satu Hassi (vihr.). Ympäristösuojelulain yhteydessä annetiin ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuutus, joka koski talousjätevesien teknisiä puhdistusvaatimuksia.

Ympäristöministeriö asetti vuoden 2000 lokakuussa työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla tehostettaisiin haja-asutuksen jätevesihuoltoa. Työryhmä työskenteli noin vuoden ajan, ja julkaisi sitten jätevesien käsittelyä koskevan mietinnön.

Asetusta valmistelevan työryhmän sihteeri on koko asian liikkeelle sysänneen Hajasampo-projektin vastuullinen johtaja Erkki Santala. Työryhmä kuulee laitevalmistajien edustajina projekti-insinööri Niila Tastia Uponor Suomi Oy:stä, tuotekehityspäällikkö Timo Sarlinia Labko Oy:stä ja professori Esko Laksoa Green Rock Oy:stä.

Tämä mietintöä käytettiin jätevesiasetuksen pohjana.

asetuksen_pohjana2
Asetuksen perustelumuistio

Asetuksen eteneminen kohtasi kuitenkin odottamattomia ongelmia.

Harhautettu ministeri

Toukokuu 2002. Vihreät poistuvat hallituksesta eduskunnan myönnettyä luvan viidennelle ydinvoimalalle. Satu Hassin tilalle tulee Jouni Backman (sd.). Jätevesiasetus ei etene Backmanin noin vuoden kestävällä ministerikaudella.

Anneli Jäätteenmäen hallitus aloittaa huhtikuussa 2003. Ympäristömininisteriksi nousee Jan-Erik Enestam (rkp.).

Asetus, joka makasi Backmanin pöydällä vuoden, lähti vain kaksi kuukautta toimessaan olleelta ministeriltä eteenpäin. Uutistietojen mukaan virkamies harhauttaa Enestamia antamalla hänelle vääriä tietoja päätöksenteon tueksi.

Kesäkuun 11. päivä 2003 annetaan lopulta valtioneuvoston asetus, joka luo Hajasampo-projektissa yhteistyössä Green Rockin kanssa hahmotellun tavoitellun valtavan, kahden miljardin euron arvoisen regulaatiomarkkinan. Asetus koskee noin 400 000 haja-asutusalueen kotitaloutta, ja puhdistuslaitteet on hankittava vuoden 2014 loppuun mennessä.

Anneli Jäätteenmäen hallitus kaatuu vain kaksi viikkoa tämän jälkeen.

Tilanne tänään

Kokoomuslainen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoittaa joulukuussa 2014, että jätevesiasetuksen siirtymäaikaa pidennetään vuoteen 2018 saakka. SYKE:n selvityksen mukaan arviolta 120 000 kiinteistöä ei ole vielä tehnyt jätevesiasetuksen edellyttämiä toimia.

Sadat tuhannet suomalaiset odottavat, mitä tuleva hallitus jätevesiasiassa lopulta päättää. Moni laittaa toivonsa Juha Sipilään ja uskoo, että tämä vetää lopulta henkselit vihatulle asetukselle. Harva heistä tietää, että Sipilä on eräs niistä henkilöistä, joiden vuoksi jätevesiasetus on ylipäätään olemassa.

Matias Turkkila