Kansanedustaja Jussi Halla-aho puntaroi puolueiden tavoitteita.

Halla-aho kirjoittaa:

Vihreät on kymmenen prosentin puolue, jota äänestää lähinnä kaupunkilaisnuoriso. Silti vihreät määrittelee yksin Suomen maahanmuuttopolitiikan. Tämä outo tilanne johtuu puoluejärjestelmämme luonteesta.

”Perinteiset puolueemme oikealta vasemmalle ovat omia intressiryhmiään palvelevia jakopuolueita.”

Perinteiset puolueemme oikealta vasemmalle ovat omia intressiryhmiään palvelevia jakopuolueita. Tarkemmin ja hiukan karkeasti ilmaistuna: vaaleissa kilpaillaan siitä, kuka pääsee seuraavien neljän vuoden aikana ryöstämään julkista kassaa ja jakamaan sieltä rahaa omilleen.

Mikään perinteinen puolue ei kyseenalaista tätä järjestelmää. Niiden tavoitteena ei ole minkäänlainen yhteiskunnan ”kokonaisetu” vaan ainoastaan oman viiteryhmän etu, muiden viiteryhmien kustannuksella.

– Kokoomukselle käy kaikki, kunhan yritystuet juoksevat.

– Keskustalle käy kaikki, kunhan maataloustuet juoksevat.

– Sosialidemokraateille käy kaikki, kunhan julkiselle sektorille saadaan paljon suojatyöpaikkoja eikä punaista pääomaa panna verolle.

– Vasemmistolle käy kaikki, kunhan toimeentulotuet juoksevat.

Vihreät ovat helppo ja houkutteleva hallituskumppani kaikille, koska heille käy kaikki, kunhan suomalaisten rahat lähetetään Afrikkaan ja Afrikasta tuodaan ihmisiä Suomeen. Ja muille puolueille, kuten sanottua, nämä käyvät hyvin, kunhan niiden omat tuet juoksevat.

Vihreiden ydintavoitteet – rahat Afrikkaan, afrikkalaiset Suomeen – käyvät kaikille muille myös siksi, että ne tavalla tai toisella palvelevat niidenkin intressejä. Kotouttaminen (joka ei tuota tuloksia ja on siksi ikuista) synnyttää valtavasti julkisia työpaikkoja ja julkisella rahalla ylläpidettyä yksityistä bisnestä. Se myös tuottaa runsaasti toimeentulotukiasiakkaita, jotka ovat otollista äänestäjäkuntaa vasemmistolle.

Keskustan äänestäjiä muuttoliike ei niinkään häiritse, koska tulijat keskittyvät pääkaupunkiseudun lähiöihin. Lisäksi keskusta (edelleen) luulee kasvavansa suureksi puolueeksi kaupungeissa tekemällä perässä sitä, mitä vihreät tekevät.

”Ulkoministeri hoitaa suomalaisten rahat Afrikkaan, sisäministeri afrikkalaiset Suomeen.”

Ei ole tietenkään sattumaa, että vihreillä on istuvassa hallituksessa ulko- ja sisäministerin salkut. Ulkoministeri hoitaa suomalaisten rahat Afrikkaan, sisäministeri afrikkalaiset Suomeen. Muut hallituspuolueet saavat haluamansa tuet, kaikki ovat tyytyväisiä. Enemmistö suomalaisista ei halua vihreää maahanmuutto- ja kehityspolitiikkaa, mutta silti he saavat sitä muiden puolueiden olemuksesta johtuen.

Siispä: Jos et halua vihreää (eli Euroopan löysintä) maahanmuuttopolitiikkaa tai miljardien kippaamista afrikkalaiseen korruptioon, ei riitä, että et äänestä vihreitä. Saat samaa vihreää politiikkaa, jos äänestät mitä tahansa puoluetta, joka on halukas menemään vihreiden kanssa samaan hallitukseen. Oli hallituskokoonpano mikä hyvänsä, vihreät ottavat nämä alueet yksinomaiseen hallintaansa, jos he ovat mukana, koska se sopii kaikille muille hallituspuolueille.

Perussuomalaiset eroaa perinteisistä puolueista siinä, että me emme ole jakopuolue. Kyseenalaistamme järjestelmän, jossa työntekijä ja yrittäjä ovat ensisijaisesti vero-orjia, joiden tehtävä on rahoittaa rahanjakoa. Meidän mielestämme yksilöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointi syntyy siitä, että ihmisillä on työtä ja että he saavat itse päättää, mitä oman työnsä hedelmillä tekevät.

SUOMEN UUTISET