Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Niinistö pitää hyvänä asiana, että eduskunta pääsee uudelleen arvioimaan paljon kohua ja epäoikeudenmukaisuuden tunteita herättänyttä energiatodistuslakia. Omakotiliitto jätti lain muuttamista ehdottavan kansalaisaloitteen eduskuntaan tänään.

– Aloite on kannatettava, sillä nykysysteemi on kallis, byrokraattinen ja monimutkainen, Niinistö toteaa.

Perussuomalaiset on vastustanut lakia alusta asti. Yksi lain suurimmista ongelmista on, että toteutuneen kulutuksen sijaan todistuksen perustana käytetään laskennallista energiankulutusta, jota vielä painotetaan energiamuotokertoimilla.

– Kun energiankulutus ja lämmitysmuodon arvottaminen on sotkettu keskenään, tuloksena on pikemmin jonkinlainen poliittisesti painotettu teoreettinen arvo kuin rakennuksen todellisesta kulutuksesta kertova luku.

Niinistö toivoo, että lakia saadaan muutettua kansalaisaloitteessa ehdotetulla tavalla järkevämpään suuntaan.

PS VERKKOTOIMITUS