Suomi ei ole liittymässä Natoon. Sen torppaa kansan mielipide, hallitusohjelma ja tasavallan presidentti. EU:n puolustuksellisen ulottuvuudenkaan nimeen ei vannota, vaikka pääministeri toista visioi. Sen sijaan pohjoismaista puolustusyhteistyötä suomalaiset kannattavat. Siitä onkin hyötyä mm. yhteisten harjoitusten, koulutuksen ja hankintojen saralla, mutta puolustuksemme tulevaisuutta ei sen varaan voi rakentaa. Pohjoismaista on tositilanteessa sen verran apua kuin mitä talvisodassa oli, vaan tuskin sen enempää.

Suomi on ottolapsi pohjoismaisessa perheessä. Pohjoismaat eivät tule tekemään sitovia valtiosopimuksia yhteisestä puolustuksesta kanssamme. Enemmistö Pohjoismaista kuuluu Natoon. Yhteistyötä kuitenkin kannattaa tehdä win-win -pohjalta. Ruotsi on liittoutumattomana maana luontevin yhteistyökumppanimme. Koska Ruotsi ei halua sitoutua yhteiseen puolustukseen vaan ajattelee solidaarisuusjulistuksestaan huolimatta omaa etuaan kuten muutkin kansakunnat, pitää meidän jatkossakin luottaa itseemme ja kehittää itsenäistä puolustustamme, eikä murentaa sen uskottavuutta vastuuttomilla leikkauksilla.

Vaikka turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta voi saada toisenkinlaisen kuvan, ei pohjoismainen yhteistyö tai ylipäätään mikään kansainvälinen yhteistyö ratkaise Puolustusvoimien nykyisiä tai tulevia rahoitusongelmia eikä yhteistyö nykymuodossaan tarjoa meille minkäänlaisia turvatakuita. Tätä kylmää realismia puolustusvaliokunta painotti pääsiäisen alla antamassaan selontekolausunnossa.

Jussi Niinistö
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja