Terveystieteiden maisteriohjelma on palautettava Helsingin Yliopiston opinto-ohjelmaan. Näin varmistetaan sote- johtajuuden, kehitys- ja tutkimustyön ja hoitotyön osaamisen säilyminen myös pääkaupunkiseudulla, vaatii kansanedustaja Arja Juvonen (ps).

Asiassa tulee edetä ripeästi, sillä metropolialueen hoitotyön johtotehtäviin ei löydy välttämättä tulevaisuudessa riittävää ja alan asiantuntevaa osaamista. Myös tasa-arvon kannalta katsottuna opinto-ohjelman palauttaminen Helsingin yliopiston opinto-ohjelmaan on tärkeää.

– Terveystieteitä voi opiskella tällä hetkellä mm. Itä-Suomen yliopistossa. Välimatkat ovat pitkät ja alaa opiskelevat ovat tyypillisesti naisia. Nyt naisjohtajuuteen kannustavia opintoja on suoritettava kaukana sieltä, missä työvoiman tarve on kuitenkin näin suuri. Naisjohtajuutta on tuettava terveydenhuollon uudistuksessa ja sen mahdollistamiseen myös koulutuksen turvin on tehtävä toimia, Juvonen sanoo.

Eläköityminen lisää tarvetta uusille osaajille

Helsingin yliopistossa koulutettiin vuosina 1984-1998 terveydenhuollon kandidaatteja. Tutkinto oli viisivuotinen ylempi korkeakoulututkinto. Viimeinen opiskelijakurssi aloitti vuonna 1993, jonka jälkeen koulutus lakkautettiin Helsingin yliopistosta.

Maisteriohjelman palauttamisella on Juvosen mielestä kiire, sillä tulevien vuosien aikana metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyön johtotehtävistä eläköityy lukuisia henkilöitä. Vuoteen 2025 mennessä eläköityneiden terveystieteiden maistereiden lukumäärä on noin 200 ja heidän tilalleen tulisi löytää uusia osaajia.

Neljännes työskentelee pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla työskentelee noin 25 000 hoitohenkilöstöön kuuluvaa työntekijää, eli neljännes koko maan hoitohenkilöstöstä. Myös merkittävä osa Suomen terveysalan maisteritutkintoa edellyttävistä työpaikoista sijaitsee metropolialueella, mutta myös väestöltään volyymi on suuri.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen toteutumisessa ja onnistumisessa tullaan tarvitsemaan paitsi hyvää johtajuutta myös tutkimus- ja kehittämistyön osaamista sekä hyvän ruohonjuuri tason hoitotyön osaamista ja jatkuvuutta. Onnistuneen, sujuvan, hyvän ja turvallisen potilaan hoitoketjun kannalta nämä kaikki on oltava kohdallaan. Terveystieteiden ohjelma vahvistaa kaikkea tätä osaamista, josta voimme olla Suomessa ylpeitä. Ohjelma on nyt saatava kuitenkin takaisin myös pääkaupunkiseudulle, Juvonen toteaa.

SUOMEN UUTISET

Tagit