90 henkilöä on saanut syytteen hiihtäjä Mika Myllylän tietojen urkinnasta kesällä 2011. Tapaukset liittyvät Myllylän kuolemansyyn tutkintaan.

Kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Arja Juvonen pitää käsittelyyn tulevaa tapausta  merkittävänä, sillä se nostaa esiin kansalaisten yksityisyyden suojan heikon tilan.

– Mika Myllylän tapaus kertoo karusti suomalaisten yksityisyyden suojan heikosta tilasta. Kansalainen häviää aina sille, jolla on halu ja mahdollisuus päästä tutkimaan erilaisia tietolähteitä. Yksityisyyden suojaa rikotaan myös terveydenhuollossa, ja julkisuudessa keskustelua on herättänyt muun muassa yleinen tapa kertoa potilastietoja avoimesti potilashuoneissa lääkärinkierron aikana. Lisäksi esille on tullut hoitajien väärinkäytöksiä, joissa tietoja on haettu potilastietojärjestelmästä luvatta ilman ammatillista perustetta, Juvonen sanoo.

– Viime vuosikymmenten kehitys on tuonut mukanaan sähköisiin tietojärjestelmiin ja verkkoon liittyvät tietoturvaongelmat lähes kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla. Lisääntynyt sähköinen tiedonhallinta, henkilöihin kohdistuva tiedonkeruu sekä kasvavan sosiaalisen median ja hakukoneyhtiöiden toiminta ovat heikentäneet yksityisyyden suojaa tavalla, jota ei vielä kymmenen vuotta sitten olisi osattu ennakoida.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vastasi Juvosen jättämään kirjalliseen kysymykseen syksyllä 2012, että yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö ja sen täytäntöönpanon tehostamiseksi annetut ohjeet ovat varsin kattavia eikä niissä ole havaittavissa puutteita. Ministeri korosti vastauksessaan tietojärjestelmien käytön tehokasta valvontaa.

– Rohkenen olla ministerin kanssa eri mieltä. Lainsäädäntö ja sen tehostamiseksi annetut ohjeet eivät ole olleet tarpeeksi tehokkaita. Mika Myllylän tapaus on esimerkki ja mielestäni vielä surullinen sellainen. Tarvitsemme paljon parempaa valvontaa, mutta kuka oikein ehtii valvoa? Myös viranomaisten ammattimoraalia tulee peräänkuuluttaa: uteliaisuus ei saa olla syynä luvattomiin tiedonhankintoihin, Juvonen painottaa.

PS VERKKOTOIMITUS