Kahden sisäilmasairastuneen lapsen äiti Virpi Tolonen kertoo videolla koettelemuksistaan ja taistelustaan lastensa peruskouluopetuksen puolesta.


Virpi Tolonen. 2 min 16 sek.

Äidin kertomus ohessa:

Olen Virpi Tolonen, kahden sisäilmasta sairastuneen nuoren äiti. Heidän historiansa on se, että ensin on ollut sairas päiväkoti, alakoulu ja yläkoulu. Yläkoulussa tuli terveyden totaalinen romahtaminen, jonka jälkeen lapset jäivät koulusta pois ja siirtyivät kotiopetukseen.

Vanhemmalle saatiin koulun antamaa sairaan lapsen kotiopetusta kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla kuusi tuntia viikossa.

Nuoremman lapsen sairastuessa häneltä evättiin sairaan lapsen kotiopetus ilman perusteltua syytä. Lapsi on ollut koko kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kotona ilman perusopetusta. Ainoastaan me vanhemmat olemme sitten häntä opettaneet häntä omilla osaamistaidoillamme ja voimavarojemme mukaan. Ja nyt tänä keväänä näyttää siltä, että saadaan peruskoulun päättötodistus nyt vihdoin – vuoden myöhässä.

Näen, että suurin ongelma tällä hetkellä on se, että monet vanhemmat pelkäävät taistella lastensa oikeuksien puolesta.

Perheemme on käynyt läpi kaksi lastensuojeluilmoitusta. Nämä kokemukset ovat hyvin rankkoja silloin, kun lapsi sairastuu ja lapsen sairautta ei uskota. Siinä aletaan kyseenalaistamaan vanhemmuutta, mikä ei ole tässä oleellinen asia. Uskon, että ongelma on se, että vanhemmat eivät nouse vastarintaan laajemmassa mittakaavassa taistellakseen turvallisten tilojen puolesta.

Minun mielestäni nyt on viimeinen aika, jolloin vanhempien ja tämän maan aikuisten olisi yhdistettävä voimat, jotta nuori sukupolvemme saadaan säilytettyä terveinä.”

Perheen tarinasta on aiemmin kertonut muun muassa Helsingin Uutiset.

SUOMEN UUTISET