Kansalaisaloite, jolla halutaan kumota niin sanottu työttömien aktivointilaki, on kerännyt tarvittavat 50 000 nimeä ennätysvauhtia – kahdeksassa päivässä. Aikaa kansalaisaloitteen nimien keräämiseen on lain mukaan puoli vuotta.

Aktiivimalli leikkaisi työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa lähes viisi prosenttia, ellei työtön edeltävien kolmen kuukauden aikana ole ollut riittävän monta päivää palkkatöissä, harjoittanut yritystoimintaa tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei ole yllättynyt siitä, kuinka paljon vastustusta laki herättää.

– Kansa on ollut hereillä. Nyt toivomme valoja päälle myös hallitukseen. Me tuemme aloitetta ja haluamme sen käsittelyyn mahdollisimman pian, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri toteaa.

Meri huomauttaa, että jo perustuslakivaliokunta huomautti lain konkreettisista epäkohdista. Perustuslakivaliokunta esitti lausunnossaan lisäystä lakiin, ettei tukia automaattisesti leikattaisi, mikäli työtön pystyisi esittämään, ettei hän ole saanut työtä tai koulutusta hänestä riippumattomista syistä.

– Vähintä, mitä hallitus voi tehdä, on se, että tällainen muotoilu lisätään lakiin. Se vähentäisi esimerkiksi alueellista eriarvoisuutta. Kaikkialla ei ole töitä niin kuin Helsingissä, Meri painottaa.

– Ihmisiltä saa ja pitääkin edellyttää aktiivista otetta, mutta mahdottoman eteen ei voi ketään laittaa.

Suomen Uutiset