Perusäijien puheenjohtaja Mikko Wikstedtin tekemässä kansalaisaloitteessa vaaditaan, että lapsen vieraannuttamisen kieltäminen kirjataan myös lakiin.

Erolapsen perusoikeuksiin suhteessa etävanhempaan kuuluu tapaamisoikeus, jota sekä lähivanhemman että tapaavan vanhemman tulee kunnioittaa ja toteuttaa. Lain mukaan lapselle turvattu tapaamisoikeus on lähtökohtaisesti riippumaton siitä, ovatko hänen vanhempansa solmineet avioliiton vai ei.

Etävanhempi mustamaalaamisen kohteena

Kansalaisaloitteessa todetaan, että erotilanteessa esiintyy käytännössä lapsen tapaamisoikeuden osalta monenlaisia ongelmatilanteita, jopa tuomioistuimiin eteneviä pitkäkestoisia riitoja sitä enemmän, mitä riitaisemmasta erosta äidin ja isän välillä on kysymys.

– Näissä tilanteissa vaarannetaan lapsen tapaamisoikeuden perustavoitteiden toteutuminen ja lapsen henkinen tasapaino voi myös joutua uhanalaiseksi. Etävanhempi saattaa joutua laajamittaisen ja pitkäaikaisen mustamaalaamisen ja lapsi psykologisen manipuloinnin uhriksi. Tahallisessa vieraannuttamisessa lapsi pyritään saamaan pelkäämään ja inhoamaan muualla asuvaa vanhempaa ja kieltäytymään tapaamasta tätä, Wikstedt toteaa.

Lainvastaisuus toimisi pelotteena

Pahimmillaan lähivanhemman harjoittama vieraannuttaminen voi olla patologista koston luonteista toimintaa, jossa uhreina ovat lapsi ja tapaava vanhempi.

– Näiltä osin on kyseessä oleva laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta vuodelta 1983 jäänyt kehityksestä jälkeen, koska siinä ei ole säännöstä, joka kieltäisi vieraannuttamisen. Esitetty lisäys lakiin poistaisi tämän aukon erolapsen oikeusturvasta. Säännös olisi selvä varoittava signaali manipuloivalle lähivanhemmalle.

– Erojen alkuvaiheessa, esimerkiksi sovitteluneuvotteluissa, vanhemmille voitaisiin selvittää vieraannuttamisen lainvastaisuus ja sen mahdolliset seuraukset. Tällä olisi myös ennaltaehkäisevää vaikutusta ja vieraannuttamista saataisiin vähennettyä, Wikstedt uskoo.ekem

SUOMEN UUTISET