Perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä on jättänyt eriävän mielipiteen oikeusministeriön asettaman työryhmän tuoreeseen esitykseen. Esitys käsittelee perustuslain muuttamista siten, että eduskuntavaalien vaalipiirien määrää Manner-Suomessa supistettaisiin.

Työryhmän jäsenenä toiminut kansanedustaja Kivelä ei kannata suurella kiireellä ajettua muutoshanketta. Hänen mielestään asia tulisi siirtää uuteen, kunnolliseen valmisteluun.

– Perustuslakia tulee muuttaa harkiten, eikä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella, Kivelä sanoo. Hänen mielestään perustuslakia uudistavan työryhmän työskentelyn lopputulos oli etukäteen arvattavissa.

Kivelän mukaan työryhmän ehdotus johtaisi käytännössä ennen pitkää vaalipiirien määrän vähentymiseen entisestään, mistä puolestaan seuraisi kansanedustajien alueellisen edustavuuden heikentymistä ja este demokratian kannalta riittävän laajan ehdokasvalikoiman synnylle. Ehdokasmäärän vähetessä myös äänestäjien valinnanvara vähenisi. Pienempien paikkakuntien asukkaiden mielenkiinto äänestämiseen heikkenisi, kuten myös kansalaisten maakunnallinen identiteetti.

– Vaalipiirien suurentuessa valituksi tulemisen mahdollisuus on käytännössä vain julkisuudesta tunnetuilla ihmisillä. Samoin kansanedustajien kosketus äänestäjiin tulee ohentumaan, Kivelä toteaa.

Kivelä pitää muutoshanketta epäonnistuneena siksikin, että siinä tarpeettomasti ehdotetaan myös vaalipiirien enimmäismäärää supistettavan.

– Kun muutoshankkeen varsinaisena pontimena on alentaa vaalipiirien vähimmäislukumäärää, on ihmeteltävää, miksi lainkaan puuttua enimmäismäärään, Kivelä toteaa ja muistuttaa, että olosuhteet ja näkemykset voivat myöhemmin kehittyä toiseenkin suuntaan kuin tämän päivän hallituskoalitiolla.

– Ja jos silloin halutaan lisätä vaalipiirien määrää yli kahdentoista, jouduttaisiin turhaan taas kerran perustuslain muutosmenettelyyn.