Suomen taloudessa on nähtävissä jo selviä piristymisen merkkejä. Olemme siirtymässä parempia aikoja päin. Näin voi muotoilla Ville Vähämäen (ps.) linjaukset valtiovarainvaliokunnan budjettimietinnön julkistamistilaisuudessa keskiviikkona.

– Meillä on pientä kasvua olemassa ja sitä pyritään ylläpitämään kaikin keinoin. Kaksi vuotta sitten julkaistiin paljon uutisia YT-neuvotteluista, oli YT-aalto. Nyt ilmoitetaan uusista investoinneista ja avoimista työpaikoista. Suunta on ylöspäin ja siihen viittaavat myös Suomen pankin eiliset ennusteet, Vähämäki iloitsi.

Talouskasvu nojaa yksityisen kulutuksen kasvuun ja investointeihin.

– Mutta me pyrimme pitämään yllä luottamusta, että myös muut tahot rupeaisivat investoimaan, Vähämäki korosti.

Hallintokuluja on voitu rajoittaa

Myös kuntatalous kehittyy suotuisasti hallituksen säästölinjasta huolimatta.

Vähämäki piti hyvänä seikkana sitä, että hallintomenoja oli kyetty vähentämään kaikilla hallinnonaloilla.

– Samaan aikaan kun talous kohenee, kuitenkin pystymään myös menoja leikkaamaan, Vähämäki iloitsi.

Rakenteelliset uudistukset nostavat Suomen taloutta ja työllisyyttä jatkossa. Kilpailukykysopimus vaikuttaa suotuisasti. Siihen liittyvät puolen miljardin euron veronalennukset vaikuttavat jo ensi vuonna. Sote- ja kuntauudistus tuovat toivottavasti säästöjä jatkossa.

Palvelualan työpaikkoja, sijoituksia matkailuun

Työllisyys tuo haasteita. Työllisyyden teho vaihtelee eri puolilla maata.

– Suomeen pitäisi saada enemmän palvelualan työpaikkoja. Pitäisi suunnata enemmän voimavaroja matkailun edistämiseen. Mielestäni on yhtä tärkeää kansantaloudelle, jos tänne tulee matkailijoita, kuin jos viemme teollisuustuotteita. Matkailun edistämiseen tehdyt panostukset ovat huomattavasti pienempiä. Tähän on valiokunnassa tehty pieniä lisäyksiä. Kaikki toimet ovat kasvua, luottamusta ja työllisyyttä lisääviä, Vähämäki korosti.

Suomikuvaa ei pilata

RKP:n edustaja moitti valiokunnan enemmistöä siitä, kun hallitus suuntaa 250 000 euroa tiedotukseen, joka tähtää Suomeen tulevan pakolaisuuden vähentämiseen. Hän hämmästeli, että ulkoministeriö pilaisi Suomi-kuvaa.

Vähämäki vastasi, ettei Suomi-kuvaa pilata.

– Ulkoministeriö tiedottaa vain olemassa olevista käytännöistä eikä heikennä maakuvaa. Summalla halutaan vähentää ihmissalakuljetusta. Ei ole missään nimessä oikein, että tänne lähtevistä tytöistä ja naisista vain hyvin pieni osa pääsee kohdemaahan, valtaosa jostain syystä katoaa matkalla. Ihmissalakuljettajien mielikuva siitä, miten helppoa tänne tuleminen on ja miten helppoa täältä paikan saaminen tuleminen ei vastaa totuutta. Viime vuonna annettiin vastaava summa ja siitä saatiin hyviä tuloksia, Vähämäki totesi.

Veli-Pekka Leskelä