Porilainen kansanedustaja Ari Jalonen (ps.) esittää valtion tukea tarkka-ampujien asehankintaan. Tuki koskisi Suomen johtavan asevalmistajan Sako Oy:n TRG-tarkkuuskiväärisarjan malleja, ja sitä annettaisiin puolustusvoimien henkilöstölle ja reserviläisille. Jalonen on esittänyt asiasta eduskunnassa kirjallisen kysymyksen.

Sakon TRG-kiväärin hankintahinta on merkittävä, noin 3000 euroa. Jalonen perustelee valtion mukaantuloa kiväärien hankintaan sillä, että kun tarkka-ampujat vapaa-ajallaan harjoittelisivat samalla kiväärityypillä kuin puolustusvoimissa, heistä tulisi kyseisen asetyypin mahdollisimman taitavia käyttäjiä, mikä on tarpeen puolustusvoimien kriisinaikaisessa toiminnassa.

Jalosen mukaan Suomi osoittaisi samalla Sako Oy:n omistavalle italialaiselle Beretta-yhtiölle, että Sakon aseenvalmistus haluttaisiin pitää Suomessa.

Jalosen mukaan Sako Oy:llä on jo jonkin aikaa ollut vaikeuksia saada vientilupia siviiliaseille, kun Suomen viranomaiset tulkitsevat vientisäädöksiä muita EU-maita tiukemmin. Sako Oy on neuvotellut tästä tilanteesta viranomaisten kanssa. Vientihankaluudet saattavat Jalosen mukaan johtaa aseenvalmistuksen siirtymiseen pois Suomesta.

Puolustusvoimissa työskentelevien ja reserviläisten ase- ja ampumatarvikehankintoja tuetaan useassa maassa.  Jalosen ehdotusta verkkosivuillaan kommentoiva Suomen Sotilas -lehti kirjoittaa, että  muun muassa Sveitsissä, Virossa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa asia on järjestetty eri tavoin, joko niin että henkilöillä on käytettävissään oma ase ja ampumatarvikkeet valtiolta tai muilla vastaavilla järjestelyillä.

SUOMEN UUTISET