Helsingin käräjäoikeuden mukaan Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehty kotietsintä oli laillinen ja myös takavarikot pysyvät voimassa, Helsingin Sanomat uutisoi. Kotietsintä liittyi HS:n laajaan artikkeliin puolustusvoimien viestikoekeskuksesta joulukuussa.

Kotietsintä herätti heti sen tapahduttua vilkkaan keskustelun toimittajan lähdesuojasta. Myös Suomen Uutiset käsitteli uutista tuoreeltaan. Poikkeuksellinen kotietsintä ei käynnistynyt poliisin aloitteesta, vaan Helsingin Sanomien toimittaja Laura Halmisen yrityksestä tuhota tietokoneensa kovalevy vasaralla kotinsa kellarissa.

Halminen itse soitti palokunnan paikalle, koska hänen tietokoneestaan nousi savua. Pelastuslaitoksen työntekijöiden lisäksi paikalle saapui yleisen käytännön mukaisesti myös poliisipartio, joka ilmoitti asiasta ja palopaikalla saamistaan tiedoista eteenpäin ja tämä tieto saatettiin myös Keskusrikospoliisille.

Halminen on toinen viestikoekeskusta käsitelleen artikkelin kirjoittajista.

Käräjäoikeuden tuoreen päätöksen mukaan kotietsintä täytti pakkokeinolain edellytykset. ”Etsintä- ja takavarikointitoimenpiteet oli suoritettu lainmukaisella, kohdehenkilön oikeusturvan huomioon ottavalla tavalla”, Helsingin Sanomat siteeraa käräjäoikeuden tiedotetta.

Esitutkinta alkoi, kun Puolustusvoimat teki HS:n artikkelista tutkintapyynnön. Sen jälkeen keskusrikospoliisi aloitti esitutkinnan epäillyistä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virkasalaisuuden rikkomisesta.

Helsingin Sanomien mukaan Halminen vaati, että kotietsintä todetaan laittomaksi ja että takavarikot puretaan.

”Lähdemme siitä, että kotietsintää ja siihen liittyneitä takavarikkoja ei olisi pitänyt tehdä lainkaan”, Halmisen asianajaja Kai Kotiranta sanoi oikeudessa helmikuun puolivälissä.

Lähdesuoja turvattiin alusta alkaen

Käräjäoikeuden mukaan etsinnässä oli pidetty huolta siitä, että toimittajalla on oikeus suojata tietolähdettään. ”Halmisen tapauksessa lähdesuojaa ole rikottu eikä tähänastisten tietojen valossa pyritäkään rikkomaan. Erityiseen kotietsintään osallistui etsintävaltuutettu, joka kontrolloi, ettei poliisin haltuun ja esitutkinnassa käytettäväksi tule lähdesuojan alaista aineistoa”, käräjäoikeus toteaa Helsingin Sanomien mukaan.

Oikeus huomautti myös, että tutkinnanjohtaja oli etsintäpäätöksessään antanut määräyksen, ettei lähdesuojaa saa rikkoa. Käräjäoikeuden ratkaisussa todetaan, että etsinnällä voi löytyä tutkinnan kannalta merkittävää materiaalia, joka ei ole lähdesuojan alaista.

Kuten Suomen Uutiset kirjoitti jo joulukuussa, oli kotietsinnässä paikalla asianajaja Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajan määräämänä etsintävaltuutettuna, ja aineistoa takavarikoitiin esitutkinnan turvaamiseksi.

Kiistelty aineisto on edelleen sinetöitynä

Aineisto suljettiin sinettipusseihin, eikä poliisi ole tarkastellut sitä. Sinetöity aineisto sisältää Halmisen mukaan lähdesuojan alaista tietoa, mutta ne eivät koske tiedustelujuttua.

Asian käsittely jatkuu varsin todennäköisesti hovioikeudessa. Halminen ja Kotiranta ovat Helsingin Sanomien mukaan jo ilmoittaneet tyytymättömyytensä tuomioon.

– Kyse on toimittajan lähdesuojaan kuuluvasta asiasta ja siihen pätee eri pelisäännöt kuin normaalisti. Nähdäkseni tämä on tutkinnanjohtajalta unohtunut, Kotiranta sanoi Helsingin Sanomien mukaan.

Asianajajalta taas on unohtunut, että aineisto on yhä sinetöitynä, eikä poliisi ole päässyt käyttämään sitä hyväksi esitutkinnassa.

Tutkinnanjohtaja Markku Ranta-aho Keskusrikospoliisista kuitenkin kertoi HS:lle, että Keskusrikospoliisi aikoo jättää käräjäoikeudelle lähipäivinä hakemuksen erityisestä laite-etsinnästä. Käräjäoikeuden tehtäväksi jää siis myöhemmin ratkaista, murretaanko sinetit vai ei.

Suomen Uutiset