Eurokriittinen liike on viidettä vuotta jatkuneen eurokriisin takia saavuttamassa merkittävää jalansijaa myös Saksassa. Vaihtoehto Saksalle -liikkeen (Alternative für Deutschland, AfD) synty muuttaa poliittisia asetelmia aiemmin ennakoitua laajemmin, kertoo internet-julkaisu PublicServiceEurope.com. Maassa valmistaudutaan syyskuussa pidettäviin  liittopäivävaaleihin.

Hallituskoalition konservatiivit ja liberaalit ovat aikaisemmin olleet hienoisesti niskan päällä oppositiokoalition sosiaalidemokraatteihin ja vihreisiin nähden. Vaihtoehto Saksalle -liikkeen synty saattaa mutkistaa tilannetta. Asiantuntijat pitivät aiemmin todennäköisenä, että kansleri Angela Merkelin huomattava suosio sekä häntä poliittisesti taitamattomampi opposition haastaja ratkaisisivat tulevat Saksan vaalit melkoisella varmuudella nykyisen hallituskoalition hyväksi. Useimmat tarkkailijat ovat sittemmin todenneet, että Vaihtoehto Saksalle -liikkeen suosion kasvu näyttäisi tapahtuvan ensisijaisesti nykyisen hallituskoalition kustannuksella ja saattaisi jopa lopettaa Merkelin kanslerikauden.

Gallupit osoittavat, että tilanne on aiemmin kuviteltua moniulotteisempi ja asetelmat maassa näyttävät muuttuvan aiemmin ennakoitua laajemmin. Sosiaalidemokraattien äänestäjistä 15 % ja vihreiden äänestäjistä peräti 27 % voisi kuvitella äänestävänsä eurokriittistä Vaihtoehto Saksalle -liikettä. Pitkittynyt euron kriisi on johtamassa siihen, että Vaihtoehto Saksalle on nousemassa todelliseksi voimaksi ja potentiaaliseksi uhkaksi kaikkille vakiintuneille poliittisille puolueille Saksassa. Tämä vaikuttaa sekä liittoumien keskinäisiin voimasuhteisiin että vakiintuneiden puoluiden Eurooppa-politiikan linjauksiiin vaalien alla.

Merkittävä osa saksalaisista laajasti yli puoluerajojen suhtautuu nykyisin kriittisesti euroon. Päättäjät Euroopan Unionissa joutuvat Saksan muuttunen poliittisen asetelman vuoksi aiempaa huomattavasti tarkemmin huomiomaan sen miten heidän toimenpiteisiinsä ja kritiikkiinsä suhtaudutaan erityisesti juuri Saksassa.

PS VERKKOTOIMITUS