Perussuomalaiset Kelan valtuutetut ovat tänään jättäneet lakialoitteen viranomaisten välisen tiedonvaihdon parantamisesta.

– Tarkoituksena on estää 16-30-vuotiaiden nuorten syrjäytyminen ja auttaa syrjäytyneitä nuoria parantamalla Kelan sekä TE-toimistojen ja sosiaaliviranomaisen välistä tiedonkulkua, kansanedustaja Pentti Kettunen selventää.

Varhainen apu tavoittaa

Viranomaisen välisellä toimivalla yhteistyöllä on keskeinen merkitys nuorten yhteiskuntaosallisuuden edistämisessä.

– Syrjäytymisvaarassa oleva nuori on pyrittävä saamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sellaisten työ- ja sosiaalipalvelujen sekä tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Myös syrjäytyneitä nuoria on autettava, Kettunen muistuttaa.

– Kelan, TE-toimistojen ja sosiaaliviranomaisen välinen salassapitosäännösten estämättä tapahtuva tiedonkulku tehostaa hallintoa ja yksinkertaistaa sekä nopeuttaa nuorten asiointia ja heidän auttamistaan eri viranomaisessa.

PS VERKKOTOIMITUS