Perussuomalaisten kansanedustaja, hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen Pentti Kettunen vaatii Suomen ja Naton välistä isäntämaasopimusta eduskunnan käsittelyyn.

– Sopimus syventää ja lähentää Suomen ja Naton suhdetta. Sopimus ajaa Suomea lähemmäs Naton täysjäsenyyttä ja se mahdollistaa Suomen ulkopuolisten sotajoukkojen tulemisen Suomen maaperälle, Kettunen listaa ja pelkää Suomen menettävän sotilaspoliittisen itsenäisyytensä ja puolueettomuutensa.

– Katson, että kyseinen sopimus on tuotava eduskunnan ratkaistavaksi ennen kuin se voi astua voimaan. Eduskunta on se valtioelin, jonka tehtävä – perustuslain mukaan – on ratkaista tämän tyyppiset asiat. Silloin kun on kysymys Suomen suvereniteettiin kuuluvista asioista, ei eduskuntaa voida ohittaa.

Jos Suomen hallitus ja ulkopoliittinen johto eivät tuo sopimusta eduskunnan ratifioitavaksi, on se Kettusen mielestä eduskunnan halveksimista, johon eduskunnan on puututtava.

PS VERKKOTOIMITUS