Kainuulainen kansanedustaja Pentti Kettunen vaatii, että Talvivaaran nikkelikaivos on otettava kokonaan valtion haltuun. Nyt valtion hallussa on sijoitusyhtiö Solidiumin kautta 16 prosenttia vajaasta kahdesta miljardista osakkeesta.

– Eihän se ole kuin runsas 30 prosenttia lisää, niin valtiolla olisi ainakin määräysvalta eli 51 prosenttia osakkeista. Se on vähimmäisvaatimus, mutta mieluummin koko kaivos kokonaan valtion omistukseen. Silloin siihen laitettavat, vielä mahdollisesti jopa 500 miljoonan euron panostukset tuottaisivat – myös kaivoksen kuntoon saattamisen jälkeen – tuotot valtiolle ja sitä kautta veronmaksajille, Kettunen uskoo.

Kettunen on harmissaan siitä, että kaivoksen johdon lupauksille – jotka annettiin ennen sen avaamista – ei löytynytkään katetta.

– Kaivoksen johto ei ole pystynyt pitämään lupauksiaan, ei mineraalien käsittelyn eikä ympäristösuojelun suhteen. Tilanne on mahdoton, kun jätevedet valuvat Oulujoen kautta Oulujärveen ja Vuoksen vesistön kautta Saimaaseen.

SEPPO HUHTA

Tagit