Perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Kettunen on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen minimi- ja maksimieläkkeiden tason määrittelemiseksi sekä oikeudenmukaisen eläkkeiden indeksijärjestelmän laatimiseksi.

Aloitteessaan Kettunen muistuttaa, että lähes jokaisten eduskuntavaalien alla eläkeläisille ja äänestäjille on annettu lupauksia eläkeläisten ongelmiin puuttumisesta. Ehdokkaina olleet, puoluejohtajat ja istuvat kansanedustajat ovat lupailleet minimieläkkeitä ja eläkekattoja, ja myös eläkeindeksijärjestelmän epäkohtiin on luvattu tarmokkaasti puuttua. Vaalien jälkeen nämä lupaukset ovat kuitenkin unohtuneet. Kettusen mukaan näin on käynyt myös kevään 2011 eduskuntavaalien jälkeen.

– Tästä syystä ei tarvitse ihmetellä, miksi kansalaiset turhautuvat ja menettävät uskoaan eduskuntaan, hallitukseen ja koko poliittiseen järjestelmäämme, Kettunen toteaa.

– Jotta kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään,  kansanedustajiin ja hallitukseen palautetaan, on nämä tärkeät eläkeläisiämme koskettavat asiat vihdoin korjattava.

Toimenpidealoitteessaan Kettunen ehdottaa, että hallitus ryhtyy toimiin minimieläkkeen säätämiseksi noin tuhannen  euron tasolle kuukaudessa ja että lailla säädetään eläkekatoksi noin neljätuhatta euroa kuukaudessa. Lisäksi eläkkeiden korotustason määräävää indeksijärjestelmää esitetään muutettavan oikeudenmukaiseksi suhteessa muuhun ansiotason kehitykseen.

Toimenpidealoitteen on allekirjoittanut 28 kansanedustajaa.

Lisätietoja: Kansanedustaja Pentti Kettunen, puh. 044 029 6681

Tagit