Perussuomalaiset haastavat EU-vaaleissa kaikki vanhat puolueet tarjoamalla kansalaismie­lipiteelle vankan vaihtoehdon. Perussuomalaisten hyvä vaaliohjelma ja laadukas ehdokaskaarti kiin­nostavat äänestäjiä kaikkialla. Palaute on positii­vista ja puolueelle ennakoidaan hyvää menestystä. Hyvinkin mahdollista, jos saadaan kansalta riittä­vän paljon ääniä. Ja miksi ei saataisi.

Perussuomalaiset vastustaa tukipakette­ja. Linja eurokriisin hoidossa on ollut kaiken aikaa oikea ja johdonmukainen. Asetelmana on perus­suomalaiset vastaan tukipakettipuolueet: piikki on joko kiinni tai auki. Asia on iso ja nyt siihen voi vaikuttaa äänestämällä. Äänestämättä jättäminen ei ole protesti nykymenolle, se on hiljainen hyväk­syntä nykyiselle EU-tukipakettipolitiikalle.

Perusuomalaisten tavoite on vähemmän, mutta parempaa EU:ta. Liittovaltiokehitys on tor­juttava ja jäsenmaiden itsemääräämisoikeus taat­tava. Talousyhteistyötä on edelleen kehitettävä ja EU:n demokraattisuutta vahvistettava. Nämä ovat pääperiaatteita vaaliohjelmastamme jonka koko sisältö on huomionarvoinen.

Vaalit voitetaan kovalla työllä

Tavoitteenamme on kolme paikkaa kol­mestatoista Suomelle kuuluvasta parlamenttipai­kasta. Se onnistuu kun teemme vaalityön hyvin ja saamme EU-kriittiset äänestäjät vaaliuurnille. EU-kriittisyys kanavoituu ja näkyy vain perussuo­malaisten kautta.

Näiden vaalien eteen puolue on resursoinut ja panostanut aiempaa vahvemmin. Sillä on var­masti myönteinen vaikutus, silti käytännön kova ja hellittämätön vaalityö kentällä on ratkaisevaa. Siinä olemmekin parhaimmillamme. Sanotaan, että perussuomalaiset on Suomen paras toripuo­lue. Näytetään, että puheille on katetta. Tehdään työ yhdessä, kukin voimiensa ja mahdollisuuksi­ensa mukaan. Kaikkia tarvitaan. Yksin emme pär­jää, mutta yhdessä saamme kelpo tuloksen aikaan ja samalla kunnon pohjat eduskuntavaaleihin.

Jos et äänestä, sinua ei lasketa

EU vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen elä­määmme. Äänestämällä vaaleissa vaikutetaan sii­hen keitä valitaan päättäjiksi EU:n parlamenttiin. Hallituksenkin politiikka joutuu vaaleissa punta­riin, koska EU-politiikka on myös sisäpolitiikkaa ja EU-vaalit ovat äänestäjille oiva mahdollisuus näpäyttää hallitusta. Äänestämiseen ei kulu paljoa aikaa ja sen voi tehdä jo ennakkoon.

Kirjoittaja on Perussuomalaisten EU-vaalipäällikkö ja projektijohtaja. Kirjoitus on julkaistu PS 6/2014 lehdessä.

OSSI SANDVIK