Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner piti tänään perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron. Puheenvuoro ohessa.

Suomen itsenäisyys täyttää huomenna 95 vuotta. Tähän juhlalliseen ajankohtaan eduskunta sijoittaa yksimielisen kunnianosoituksensa kaikille meidän sotaveteraaneillemme yleensä ja sotainvalideille erityisesti. Kunnianosoituksemme tapahtuu sotilasvammalain muutoksen muodossa ja kuuden miljoonan euron lisäyksellä kuntoutusmäärärahoitukseen.

Suomen itsenäisyyden säilymisestä kuuluu suurin kunnia niille sadoilletuhansille miehille ja naisille, jotka kohtalon vuosina 1939–1945 taisteluissa ja muissa sodan vaatimissa rintamaponnistuksissa pelastivat maamme. Kymmenet tuhannet antoivat henkensä, ja eloonjääneistä hyvin suuri osa sai kantaakseen sotainvaliditeetin taakan.

Sotainvalidien ja muiden veteraanien osa ei ollut helppo itsenäisenä säilyneessä Suomessa. Erityisellä häpeällä on muistettava 1970-lukua, jolloin eräs poliittinen virtaus sai paljon myötäjuoksijoita väheksymään sotaveteraaneja, jopa kritisoimaan heitä. Onneksi nuo häpeän ajat ovat kaukana takana ja sotaveteraaniemme arvostus ja kunnioitus on palannut ja kasvanut koko ajan. Perussuomalaisten ajatusmaailman yhtenä peruskivenä on aina ollut syvä kunnioitus isänmaatamme puolustaneita miehiä ja naisia kohtaan.

Nyt käsiteltävä lakialoite on askel oikeaan suuntaan, mutta vielä jää parannettavaa. Tavoitteena olkoon, että sotainvalidien kuntoutusoikeuden haitta-asterajoista päästään eroon ja kaikki veteraanit pääsevät tasa-arvoisesti kuntoutukseen niin halutessaan. Parannusta tarvitaan myös sen epäkohdan korjaamiseksi, että tällä hetkellä puolisoilla ei ole mahdollisuutta osallistua yhdessä veteraanien kanssa avokuntoutukseen, vaan ainoastaan laitoskuntoutukseen. Yhteiskuntamme velvollisuus olisi huomioida myös sotaorpojen asema.

Sotaveteraaneja on keskuudessamme enää 39 000 ja heidän keski-ikänsä on erittäin korkea, lähes 90 vuotta. Tämä eduskunnan kunnianosoitus heille ei tule yhtään liian aikaisin. Toivomme, että tämänpäiväinen lainmuutos ja lisämääräraha voisivat sotainvalidien kuntoutusta edistävinä toimina osaltaan myötävaikuttaa siten, että mahdollisimman moni veteraani olisi juhlistamassa itsenäisyytemme 100-vuotispäivää.

Lisätietoja: Pirkko Ruohonen-Lerner, puh. 050 512 2788

Kuva: Pekka Sakki/Lehtikuva

Tagit