Tänään eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin kansanedustaja Ari Koposen lakialoitetta rikoslain muuttamisesta. Koponen ehdottaa törkeän pahoinpitelyn vähimmäisrangaistuksen korottamista yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta.

– Tarkoituksena on varmistaa törkeästä pahoinpitelystä tuomittavien vankeusrangaistusten ehdottomuus, sillä pääsäännön mukaan alle kahden vuoden vankeusrangaistukset tuomitaan Suomessa ehdollisina ja vähintään kahden vuoden vankeusrangaistukset ehdottomina, Ari Koponen kuvailee lakialoitteensa sisältöä.

Vain lainsäätäjät voivat vaikuttaa

Keskustelu synnytti useita pitkiä ja asiaa monelta kantilta tarkastelevia puheenvuoroja, jotka ovat luettavissa täysistunnon pöytäkirjasta.

– Jokainen kansanedustaja antoi omassa puheenvuorossaan tukensa aloitteelleni ja piti sitä äärimmäisen kannatettavana. Myös rikosoikeuden professorit ja oikeusoppineet ovat julkisuudessa toivoneet ankarampia rangaistuksia. Kuitenkin vain lainsäätäjät voivat vaikuttaa rangaistuskäytäntöön, ja tämä tapahtuisi minimirangaistusta nostamalla, Koponen kommentoi.

SUOMEN UUTISET