Perustuslakivaliokunnassa eniten kiistaa aiheutti hallituksen esitykseen kuulunut täsmällinen määräaika, johon mennessä kuntien liitosselvitykset olisi pitänyt tehdä, eli 1.7.2014.

Perustuslakivaliokunta edellytti useamman lainkohdan muuttamista, jotka liittyivät tähän määräaikaan, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) Demokraatissa.
Alkuperäisen esityksen mukaan kunnat eivät olisi saaneet valtiolta liittymisavustuksia, elleivät suunnitelmat valmistuisi ennen määräaikaa. Valiokunta päätyi kantaan, ettei tiukka määräaika ole mahdollinen, kun sote-lain sisältö on auki.

Valiokunta päätyi antamaan kunnille liitossuunnitelmien tekoon kuuden kuukauden määräajan sen jälkeen, kun sote-lait olisi säädetty eduskunnassa. Kuutta kuukautta suosittivat Koskisen mukaan useimmat valiokunnan asiantuntijat. SDP ja kokoomus vastustivat määräajan asettamista, perussuomalaiset ja keskusta vaativat yhdessä vuoden määräaikaa.

ps verkkotoimitus