Konkurssiin mennyt kaivosyhtiö Talvivaara on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa rakentaa kaivosalueelta jätevesien purkuputki suoraan Nuasjärveen, jonka järven vedet laskevat aina Pohjanlahteen saakka. Perussuomalaiset esittävät purkuputken sijaan puhdistamoa.

– Jos Pohjois-Suomen AVI antaa luvan purkuputken rakentamiseen, tietää se Nuasjärven ja Oulujärven rannoilla olevien loma-asuntojen ja rantatonttien arvojen romahtamista. Samalla se tarkoittaa myös Oulujärven ammattikalastajien kalasaaliiden markkinoiden vaikeutumista, kajaanilainen kansanedustaja Pentti Kettunen (ps.) huomauttaa.

– Kuka haluaa ostaa sellaista kalaa, jonka tiedetään olevan Talvivaaran kaivoksen jätevesissä kasvanutta, Kettunen jatkaa.

Talvivaaran kaivososakeyhtiön jälkihoitoon esitetäänkin nyt muutosta. Purkuputken rakentamiseen varatut rahat tulisi käyttää puhdistamon rakentamiseen. Muutosta esittävät 33 perussuomalaista kansanedustajaa. Pentti Kettunen jätti asiasta tänään eduskunnassa lisätalousarvioaloitteen. Aloitteen mukaan ns. purkuputken rakentamiseen varatut rahat tulisi käyttää puhdistamon rakentamiseen.

Kettunen pitää purkuputkea erittäin ongelmallisena.

– Me aloitteen allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että Pohjois-Suomen AVI:n ei tule myöntää lupaa purkuputken rakentamiselle. Sen sijaan kaivosyhtiö on velvoitettava pikaisesti rakentamaan kaivosalueelle riittävän tehokas kaivoksen prosessivesien puhdistusjärjestelmä, jolloin ei ole tarvetta laskea jätevesiä vesistöön suoraan eikä purkuputkea pitkin, Kettunen kertoo.

– Talvivaaran kaivoksen alueella on noin 10 miljoonaa kuutiometriä prosessivesiä. On vaarana, että kevään sulamisvedet eivät mahdu kaivosalueelle rakennettuihin altaisiin ja ympäristölle vaaralliset prosessivedet karkaavat Oulujärven ja Vuoksen vesistöihin, Kettunen jatkaa.

Perussuomalaiset esittävät lisätalousarviossa 10 miljoonaa euroa lisättäväksi Talvivaaran kaivoksen prosessivesien puhdistamon rakentamiseen. Aloite liittyy tänään eduskunnalle annettuun lisätalousarvioon, jossa Talvivaaran jälkihoitoon esitetään 100 miljoonaa euroa.

Vastuiden laiminlyönti johti katastrofiin

Nykyiseen tilanteeseen on Kettusen mukaan jouduttu nykyisen ja edellisten hallitusten ymmärtämättömyyden ja toimimattomuuden takia. Keväällä 2011 aloittaneessa Kataisen-Urpilaisen hallituksessa omistajanohjausministerinä toimi vihreiden Heidi Hautala ja ympäristöministerinä Ville Niinistö.

– Hautala ja Niinistö laiminlöivät heille kuuluvat vastuunsa, minkä vuoksi Talvivaaran kaivoksen alapuoliset vesistöt ovat ympäristökatastrofin partaalla. Kataisen-Urpilaisen hallituksen jälkeenkään eivät kyseisen vastuualueen ministerit ole tehneet ratkaisevia linjauksia Talvivaaran kaivoksen jätevesiasioissa, Kettunen moittii.

SUOMEN UUTISET