Ylisuurilla metsien suojelualueilla on jo nyt vaikeutettu järkevän metsätalouden hoitamista Lapissa. Koko metsäklusteri kamppailee olemassaolostaan. Kannattavan Kemijärven paperitehtaan sulkeminen oli koko suomalaisen savupiipputeollisuuden alasajon ensimmäisiä lähtölaukauksia. Mikäli EU:n säännöksiin vedoten ollaan ulkoistamassa Metsähallituksen metsänkorjuutyöt, merkitsee se taas lisää työttömiä ammattimetsureita. Ei meidän tarvitse noudattaa kaikkia älyttömiä EU:n säännöksiä.

Kannattaako sohia Nato-miekalla? 

Suomen poliittinen eliitti on kaivanut 1930-luvun ulkopoliittiset teesit esiin ja alkanut sohia Nato-miekalla. Se on vaarallista peliä. Tämä herättää kansalaisissa pelkoja varsinkin Pohjois-Suomessa. Rajan tuntumassa, Alakurtissa on Venäjän yksi suurimmista lentotukikohdista.

Venäläiset turistit tuovat merkittävän kassavirran lappilaisille matkailualan yrittäjille. Kataisen-Urpilaisen hallitus on veropäätöksillään kurittanut jo kohtuuttomasti alaa. Mikäli nyt tyrehdytetään vielä venäläisten turistien virta Lappiin, on pohjoisen Suomen matkailun konkurssiaalto väistämättä edessä.

Kaivostoiminnan ja jalostuksen toimintaedellytykset kuntoon 

Suomalainen kaivosbuumi ollaan hukuttamassa Talvivaaran jätevesiin. Yhden kaivoksen epäonnistunut ympäristönsuojelu ei oikeuta Kataisen-Urpilaisen hallitusta laatimaan uusia rangaistuspykäliä muille kaivoksille.

Kaivokset ovat merkittävä tulevaisuuden työllistäjä koko Suomessa. Kun vielä jatkojalostus varmistetaan Tornion tapaisten terästehtaiden kautta, jää kansantalouteemme käyttövaraa huomattavasti nykyistä enemmän. Maamme metallurgisen teollisuuden tulevaisuus vaatii koko EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan täyskäännöksen. EU:n ja Suomen on sanouduttava irti vientimme tyrehdyttävästä rikkidirektiivistä. Ympäristöperusteiset verot ja maksut on vähintään puolitettava.

Marko Kulpakko
eurovaaliehdokas (ps.)