Lääkäriliitto moittii työryhmän esitystä uusiksi sote-alueiksi. Lääkäriliiton mielestä eri hoitomuotojen yhdistäminen ei toteudu, mikä on suuri virhe.

– Terveydenhuollon kannalta esitys on pettymys. Se yhdistää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon, mutta jättää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kahteen eri organisaatioon. Siten terveydenhuollon yhdistäminen jää tekemättä, eikä näin ollen luoda riittävän vahvaa järjestämisrakennetta, liitto kertoo tiistaisessa kannanotossaan.

Työryhmä esittää hallitukselle 34 sote-alueen perustamista. Niihin yhdistettäisiin sosiaalihuolto ja perusterveydenhuolto ja osa erikoissairaanhoidosta, mutta vaativin erikoissairaanhoito annettaisiin viidelle erityisvastuualueelle, jotka pohjautuvat yliopistollisiin keskussairaaloihin. Samalla lakkautetaan nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, jotka vastaavat erikoissairaanhoidosta.

Lääkäriliiton mielestä malli synnyttää uuden monimutkaisen hallintohimmelin.

PS VERKKOTOIMITUS