Suomen Lääkäriliitto siirtäisi sote-ongelman ratkaisun seuraavalle hallitukselle. Liitto näkee Petteri Orvon (kok.) työryhmän kompromissina syntyneen esityksen raakileena, joka vesittää asiantuntijoiden hyvinä pitämät periaatteet.

Liiton mukaan esitys monimutkaistaa järjestelmää entisestään. Suurin syy on kuntauudistuksen sotkeminen sote-asioiden ratkaisuun.

– Terveydenhuollon kannalta lopputulos on pettymys: Perusterveydenhuollon asema ei olennaisesti parane, varsin hyvin toimiva erikoissairaanhoito sirpaloituu ja järjestelmän hallinnollinen rakenne on entistä sekavampi, Lääkäriliitto sanoo maanantaisessa tiedotteessaan.

Lääkäriliiton mielestä suurin vika on perus- ja erikoisterveydenhuollon eriyttäminen erisuuruisiin alueisiin. Tämä rapauttaa laadukkaan hoidon yhtenäistä taloudellista ja alueellista pohjaa. Hallituksen pitäisi liiton mielestä käynnistää uudelleen selvitys palvelurakenneuudistuksen toteuttamisesta yhtenäisten alueiden pohjalta ja niin, että hoidon rahoitus ratkaistaisiin samalla. Päämääränä pitäisi olla hoidon tehokkuus, laatu ja saatavuus, eikä kuntarakenne. Seuraava hallitus voisi sitten ratkaista uudistuksen uusien selvitysten pohjalta.

Lääkäriliiton mielestä pitkään valmistellun palvelurakenneuudistuksen ongelmat johtuvat siitä, että hallituksen valmistelussa on sotkettu kuntarakenneuudistus ja palvelurakenneuudistus. Niin vahvoja kuntia ei Suomeenkaan ole luotavissa, että ne voisivat itsenäisesti vastata terveyspalveluiden kokonaisuuden järjestämisestä. Kuntarakenneuudistusta ei tule myöskään yrittää pelastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksella, liitto katsoo.

– Tehokkaan ja laadukkaan terveydenhuollon toteuttamiseksi terveyspalvelut tulee järjestää yhtenä saumattomana alueellisena kokonaisuutena, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on nivottu yhteen, puheenjohtaja Raija Niemelä Lääkäriliitosta huomauttaa.

Liiton mukaan Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on verraten halpa. Ongelmat eivät johdu järjestelmän kalleudesta, vaan kuntien raskaasta palveluvelvoitekuormasta suhteessa siihen, mitä ne ovat valmiita tai kykeneviä palveluista maksamaan.

PS VERKKOTOIMITUS