Perussuomalaisten kansanedustajat Ville Tavio ja Arja Juvonen ovat tänään tiistaina jättäneet hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen yksityiseltä palveluntarjoajalta hankitun vanhushoidon laadun parantamisesta.

Tavio ja Juvonen ovat huolissaan siitä, että raha menee laadukkaan hoidon edelle. He tahtovat nostaa laatukriteerit vanhustenhoidon kilpailutusten tärkeimmäksi asiaksi.

Kunnat ja kuntayhtymät ostivat 35 prosenttia hoiva-asumispalveluista yksityisiltä tuottajilta 735 miljoonalla eurolla (vuonna 2017). Määrä on yhä selvässä kasvussa.

Tavio ja Juvonen toteavat, että vanhustenhoitoa ei tule ulkoistaa, ellei ole takuuta laadusta ja tiedetä valvonnan toimivan. He korostavat, että laadun kannalta keskeinen tekijä on riittävä hoitajamäärä.


Kirjallinen kysymys ohessa:

Kirjallinen kysymys vanhusten laitoshoidon laadun parantamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Ikäihmisten ympärivuorokautisissa hoiva-asumispalveluissa yksityisten tuottajien osuus oli vuonna 2017 lähes 35 prosenttia. Kunnat ja kuntayhtymät ostivat noita palveluja 735 miljoonalla eurolla. Julkisen sektorin tekemien palveluostojen arvioidaan vielä nykyisestä kasvavan.

Suomessa on yksityistetty vanhustenhoitoa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Lisäksi pohjoismaisessa Nordcare 2 -tutkimuksessa havaittiin, että laitoshoidon henkilöstömitoitus on Suomessa Pohjoismaiden pienin. Suomessa alan työntekijät ovat myös muita Pohjoismaita useammin huolissaan siitä, että työntekijöiden määrän pienuus aiheuttaa riskejä asiakkaille.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenistö nosti 2018 elokuussa esiin huolen, että yksityisissä hoivayrityksissä raportointi, lääkehuolto, hygieniasta huolehtiminen, kuntoutus ja opiskelijoiden ohjaaminen jäävät osin tekemättä liian vähäisen henkilöstömäärän vuoksi.

Jos hoivapalveluja yksityistetään, on oleellista kiinnittää hinnan lisäksi huomiota laatuun. Yksityistämiseen ei pidä ryhtyä, ellei laadusta voida mennä täysin takeeseen. Samoin valvonnan tulee toimia aukottomasti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että vanhusten hoivapalveluiden kilpailutuksessa korostetaan laatukriteerejä?

Helsingissä 29.1.2019

SUOMEN UUTISET