Lakivaliokunta hyväksyi tänään neuvottelumandaatin antamisen EU:lle aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta kansainvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi.

Mandaatin antamista vastustivat lakivaliokunnassa Ville Tavio (ps.), Antero Laukkanen (kd.) ja Johanna Karimäki (vihr.), jotka hävisivät äänestyksen äänin 3–10 ja jättivät eriävät mielipiteet. Asia käsitellään seuraavaksi eduskunnan suuressa valiokunnassa.

Suosii ylikansallista päätösvaltaa

Kyse on uudenlaisesta järjestelmästä, jossa ulkomainen yritys voi haastaa Suomen oikeuteen kansainvälisessä investointituomioistuimessa. Suomalaisten tuomioistuimien käyttöä ei vaadita, mutta yritys voi halutessaan turvautua myös niihin.

– Investointituomioistuimen perustamisella suositaan ylikansallista päätösvaltaa ja esitetään huomattavaa epäluottamuslausetta kotimaisille tuomioistuimille, sanoo Tavio.

– Järjestelmässä ei tulla edellyttämään, että sijoittaja käyttää loppuun kansallisen tason oikeussuojakeinot ennen asian viemistä investointituomioistuimeen. Menettely olisi tältä osin aivan erilainen kuin mitä esimerkiksi Euroopan ihmissoikeussopimus edellyttää, korostaa Laukkanen.

– Minkä takia ulkomaiselle sijoittajalle ja omaisuudensuojalle halutaan turvata huomattavasti vahvempi asema kuin muille oikeussubjekteille, kuten valtioille, sekä muille oikeushyville, kuten ihmisoikeuksille ja ympäristölle? kysyy Karimäki.

Jäsenvaltiot eivät pysty vaikuttamaan

Eriävän mielipiteen jättäneet lakivaliokunnan jäsenet toteavat, että neuvottelumandaatin antaminen merkitsee EU:lle avoimen valtakirjan antamista suomalaisen tuomiovallan siirtämiseksi ylikansalliselle tasolle.

– Aiemmin jokseenkin vastaavassa tilanteessa CETA-vapaakauppasopimukseen sisällytettiin keväällä 2016 määräykset vastaavasta investointituomioistuinjärjestelmästä ilman, että EU:n jäsenvaltioilla oli käytännössä mahdollisuutta vaikuttaa määräysten sisältöön.

SUOMEN UUTISET

Tagit