Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin eilen hallituksen esitystä Kanadan sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisen talous- ja kauppasopimuksen eli CETA-sopimuksen hyväksymisestä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio esitti täysistuntopuheessaan, että eduskunta hylkää sopimuksen.

Perussuomalaiset suhtautuvat lähtökohtaisen myönteisesti kaupankäynnin edistämiseen, mutta vastustavat CETA-sopimusta siihen kuuluvan uuden sijoitustuomioistuimen takia.

Päätösvalta lipuu pois

Tavio, joka on myös eduskunnan lakivaliokunnan jäsen, on lisäksi jättänyt eriävän mielipiteen CETA-sopimuksen valiokuntakäsittelyn yhteydessä.

Sijoitustuomioistuimen perustaminen merkitsee, että tuomioistuinratkaisuja koskevaa päätösvaltaa siirretään pois Suomesta ylikansalliselle lainkäyttöelimelle. Samalla annetaan ulkomaalaisille sijoittajille mahdollisuus kokonaan ohittaa Suomen oma tuomioistuinjärjestelmä.

Esitystä ei pidä hyväksyä

Määräykset sijoitustuomioistuimesta sisällytettiin CETA-sopimukseen ilman, että EU:n jäsenvaltioilla oli mahdollisuutta vaikuttaa määräysten konkreettiseen sisältöön. Tämä on huolestuttava esimerkki EU:n demokratiavajeesta.

– CETA-sopimus loisi uuden järjestelmän, jossa ulkomainen yritys voi haastaa Suomen valtion oikeuteen kansainvälisessä tuomioistuimessa. Esitystä ei pidä hyväksyä, sillä kansallisten tuomioistuintemme ohittamiseen ei ole annettu päteviä syitä, Tavio sanoo.

SUOMEN UUTISET