Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii, että hallitus peruisi lapsilisiin suunnitellut leikkaukset. Juvonen perustaa vaatimuksensa lukuihin, joilla suomalaiset lapsiperheet ovat jo osallistuneet velkaisen Suomen maksutalkoisiin.

-Lapsiperheet osallistuvat sitkeästi velkaantuneen Suomen pelastustalkoisiin. Lapsilisien jäädytetyt indeksikorotukset ovat lapsiperheille suuria tulonsiirtojen menetyksiä.

Juvonen viittaa sosiaali- ja terveysministeriön lukuihin:

Vuonna 2013 noin 38 miljoonaa euroa,
vuonna 2014 noin 78 miljoonaa euroa,
vuonna 2015 noin 118 miljoonaa euroa.

– Kun otamme huomioon arvioidut muutokset hintatasossa ja lasten lukumäärässä, lapsiperheiltä tehdyt leikkaukset näiden kolmen vuoden aikana ovat siis noin 234 miljoonaa euroa, Juvonen muistuttaa.

– Talouskasvun aineksia on etsittävä pontevasti. Toimia ei kuitenkaan saa tehdä hinnalla millä hyvänsä. Monella on muistissa yhdeksänkymmentäluvun lama. Me nousimme toki kasvuun, mutta kasvu ei jakaantunutkaan kaikille tasapuolisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsiperheiden köyhyys kolminkertaistui vuosien 1995- 2007 välillä. Väärillä kasvutoimilla ja tasapainotuksilla on siis vaarana kostautua terävänä köyhyyspiikkinä myös tulevina vuosina. Nykyisen hallituksen toimet hakea kasvua indeksijäädytettyjen ja leikattujen lapsilisien hinnalla on askel väärään suuntaan, Juvonen sanoo.

Hallitus ei katso häkkisänkyyn päin

Lapsilisät ovat Juvosen mukaan  jääneet jälkeen ansiotason ja elinkustannusten kehityksestä noin 20-25 prosenttia. Lapsilisien jäädytetyt indeksikorotukset ja leikkaukset lisäävät tätä jälkeenjääneisyyttä entisestään.

– Lapsilisien reaaliarvon alentuminen koskettaa kipeimmin pienituloisia lapsiperheitä ja lisää köyhyyttä. Lapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa terveys- ja hyvinvointikäyttäytymiseen ja lisää paitsi terveyseroja, myös sosiaalisen osattomuuden kokemusta.

– Lapsiperheiltä tehtyjä säästöleikkauksia on vaikea perustella. Hallituksen lapsipolitiikkaa ei ole tehty syöttötuoliin tai häkkisänkyyn päin katsoen. Hallituksen linja näyttää kuitenkin olevan johdonmukainen, joten herää kysymys haluaako hallitus pikkuhiljaa kokonaan alasajaa tulonsiirron nimeltä lapsilisä, Juvonen kysyy.

PS VERKKOTOIMITUS