Moni suomalainen on siinä käsityksessä, että alaikäisten kanssa työskentelevien henkilöiden mahdollinen rikostausta tarkistetaa. Hämmentävää kyllä, tämä ei pidä paikkaansa lyhytaikaisten työsuhteiden kohdalla. Mikäli esimerkiksi päiväkotityöntekijän työsuhde kestää alle kolme kuukautta, rikostaustaa ei edes saa selvittää. Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio vaatii asiaan pikaista korjausta. Asiaa puitiin eduskunnassa.

Eduskunta kävi 7.11. lähetekeskustelun Sami Savion ja useiden muiden perussuomalaisten kansanedustajien allekirjoittamasta lakialoitteesta, jossa tähdätään alaikäisten turvallisuuden parantamiseen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia muuttamalla.

Työnantajien on nykyisen lainsäädännön mukaan pyydettävä alaikäisten kanssa työskenteleviä henkilöitä esittämään rikostaustaote työ- tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä. Otteesta ilmenevät mahdolliset lapseen kohdistuneet rikokset, samoin esimerkiksi seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikokset. Lakia ei kuitenkaan sovelleta tehtävissä, jotka kestävät yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolme kuukautta. Kyseinen rajoitus on Savion mukaan jäänne ajalta, jolloin sijaisten käyttö oli selvästi nykyistä vähäisempää.

– Esimerkiksi päiväkoteihin joudutaan nykyään palkkaamaan huomattava määrä lyhytaikaisia sijaisia, joiden rikostaustaa työnantajalla ei ole edes halutessaan oikeutta tarkastaa. Perussuomalaiset vaativat rikostaustan selvittämistä myös lyhyissä työsuhteissa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on todennut, että rikostaustaote tulisi vaatia jo ennakoivasti sijaisrekistereihin kirjautuvilta työnhakijoilta. Tämäkin on huomioitu lakialoitteessamme, Savio toteaa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko nosti aiemmin tänä syksynä eduskunnan kyselytunnilla esille sen, että muun muassa Vantaan kaupunki on saanut eduskunnan oikeusasiamieheltä nuhteet tarkastettuaan lyhytaikaisten sijaisten rikostaustat. Vantaalla ei enää tehdä moitteita saaneita tarkastuksia. Työnantajien ja lapsiasiavaltuutetun lisäksi rikostaustan selvittämistä rajoittava kolmen kuukauden sääntö on herättänyt hämmennystä vanhempien keskuudessa.

– Perussuomalaiset katsovat alaikäisten turvallisuuden vahvistamisen kuuluvan lainsäätäjän keskeisiin velvollisuuksiin. Vanhempien huoliin on vastattava konkreettisin toimin, Savio vaatii.

Savio arvioi lainmuutoksella olevan mahdollisuuksia edetä vielä tällä vaalikaudella ja katsoo asialle löytyvän tukea yli puoluerajojen. Perussuomalaiset tiedustelivat 18. lokakuuta eduskunnan kyselytunnilla oikeusministeri Antti Häkkäseltä (kok.), onko hän valmis edistämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä. Ministeri lupasi paneutua asiaan oikeusministeriön virkamiesten avustuksella ja ryhtyä tarvittaessa ripeisiin toimenpiteisiin.

– Odotamme oikeusministeri Häkkäsen täyttävän lupauksensa ja aloittavan myös konkreettisen lainvalmistelun. On kyse erittäin tärkeästä asiasta, suomalaislasten turvallisuudesta, Savio muistuttaa.

SUOMEN UUTISET