Hallitus ehdottaa muutettavaksi työsopimuslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia siten, että työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa oppisopimuksen ammatillisesta koulutuksesta laissa säädetyn takaisinottovelvollisuuden estämättä.

Vaikka esityksessä onkin hyviä ja kannatettavia elementtejä, on siinä kuitenkin myös ongelmakohtia ja riskejä, jonka vuoksi kansanedustaja Rami Lehto on jättänyt esitykseen vastalauseen valiokunnassa.

– Esitys antaa työnantajalle mahdollisuuden palkata uutta väkeä töihin oppisopimuskoulutuksella, vaikka yritys olisi vasta irtisanonut henkilöstöänsä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Käytännössä hallituksen esitys antaa työnantajalle mahdollisuuden irtisanoa vaikeasti uudelleen työllistyvän ikääntyneen henkilöstönsä tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja korvata heidät minimipalkkaisilla oppisopimuskoulutettavilla. Yritys voi saada oppisopimuskoulutettavista myös palkkatukea ja koulutuskorvausta, jolloin heidän palkkakustannukset muodostuvat huomattavasti pienemmiksi, kuin yrityksen irtisanotun henkilöstön, Lehto toteaa.

– On vaarana, että oppisopimuskoulutettavia käytetään yrityksen vakituisen työvoiman korvaamiseen tulevaisuudessa. Tästä syystä takaisinottovelvollisuudesta ei tulisi poiketa.

SUOMEN UUTISET