Tagi: Rami Lehto

LEHTIKUVA

Kansalaisia kuohuttanutta työttömyysturvan aktiivimallia käsiteltiin eilen eduskunnassa. Perussuomalaiset tukivat vahvasti kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan aktiivimallin kumoamista. Aloite keräsi ennätysajassa tarvittavan määrän allekirjoituksia.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Hallitus ehdottaa muutettavaksi työsopimuslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia siten, että työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa oppisopimuksen ammatillisesta koulutuksesta laissa säädetyn takaisinottovelvollisuuden estämättä.  Lue lisää >

Eduskunta keskusteli eilen kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan poistettavaksi niin sanottua kansanedustajien sopeutumiseläkettä. Sopeutumiseläkettä maksetaan ennen vuotta 2011 vähintään seitsemän vuotta kansanedustajina toimineille henkilöille.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaiset kysyivät tänään suullisella kyselytunnilla niin sanotusta sopeutumiseläkkeestä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on aiemmin ilmoittanut kannattavansa kansalaisaloitetta sopeutumiseläkkeen poistamiseksi.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto jätti tänään kirjallisen kysymyksen yrityssaatavien perintäkuluista.  Lue lisää >

Perussuomalaiset ovat jättäneet eduskunnan ympäristövaliokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Olli Immonen ja Rami Lehto esittivät lakiehdotusten hylkäämistä, mutta eivät saaneet tukea esitykselleen muiden puolueiden valiokuntaryhmiltä.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaiset kysyivät suullisella kyselytunnilla niin sanotusta työttömyysturvan aktiivimallista, jossa passiivisuudesta voisi seurata päivärahan alennus. Käytännössä työttömän olisi pakko löytää töitä, jos haluaa pitää tukensa normaalilla tasolla.  Lue lisää >

Eduskunta äänesti tänään ruotsin kielen vapaaehtoisuuden kokeilusta, asumistuen sitomisesta elinkustannusindeksiin sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotuksesta. Perussuomalaiset jättivät näihin kolmeen oman vaihtoehtonsa valiokunnassa.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Kansanedustaja Leena Meri (ps.) ottaa kantaa hallituksen ajamaan työttömyysturvalain aktiivimalliin. Hän oudoksuu sitä, miksi päätettäväksi tuodaan esityksiä, jotka tiedetään etukäteen huonoksi.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi. Hallituksen esityksellä leikataan työttömän päivärahaa, mikäli hän ei ole aktiivisuudestaan huolimatta saanut työtä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustajat, eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Rami Lehto jättivät tänään ympäristövaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaiset pitävät kansallisia hometalkoita erityisen tärkeänä asiana. Puolueen lähtökohtana on, ettei kenenkään tule joutua asumaan, työskentelemään tai oleskelemaan kosteus- ja homevaurioisissa rakennuksissa.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu ex-kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä ja siitä, kuinka monet nostavat samaan aikaan erilaisia palkkioita työstään. Viimeisimpänä esimerkkinä ex-kansanedustaja (IL 27.11.2017), joka nostaa sopeutumiseläkettä ja työskentelee lääkärinä laskuttaen työstään oman yrityksensä kautta.  Lue lisää >