Tagi: Rami Lehto

MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaiset kysyivät suullisella kyselytunnilla niin sanotusta työttömyysturvan aktiivimallista, jossa passiivisuudesta voisi seurata päivärahan alennus. Käytännössä työttömän olisi pakko löytää töitä, jos haluaa pitää tukensa normaalilla tasolla.  Lue lisää >

Eduskunta äänesti tänään ruotsin kielen vapaaehtoisuuden kokeilusta, asumistuen sitomisesta elinkustannusindeksiin sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotuksesta. Perussuomalaiset jättivät näihin kolmeen oman vaihtoehtonsa valiokunnassa.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Kansanedustaja Leena Meri (ps.) ottaa kantaa hallituksen ajamaan työttömyysturvalain aktiivimalliin. Hän oudoksuu sitä, miksi päätettäväksi tuodaan esityksiä, jotka tiedetään etukäteen huonoksi.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi. Hallituksen esityksellä leikataan työttömän päivärahaa, mikäli hän ei ole aktiivisuudestaan huolimatta saanut työtä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustajat, eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Rami Lehto jättivät tänään ympäristövaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaiset pitävät kansallisia hometalkoita erityisen tärkeänä asiana. Puolueen lähtökohtana on, ettei kenenkään tule joutua asumaan, työskentelemään tai oleskelemaan kosteus- ja homevaurioisissa rakennuksissa.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu ex-kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä ja siitä, kuinka monet nostavat samaan aikaan erilaisia palkkioita työstään. Viimeisimpänä esimerkkinä ex-kansanedustaja (IL 27.11.2017), joka nostaa sopeutumiseläkettä ja työskentelee lääkärinä laskuttaen työstään oman yrityksensä kautta.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Eduskunnan ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Rami Lehto ja Olli Immonen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan edustaja Teuvo Hakkarainen ovat jättäneet eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jonka tarkoitus on muuttaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa yritetään kaataa yli sadan kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen voimin. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että työnantajat voisivat haalia Suomeen halpatyövoimaa mistä tahansa maasta. Aloitteessa vähätellään tarveharkinnan poistamisen vaikutuksia. Perussuomalaiset sekä Rakennusliitto ovat ottaneet erittäin vahvan kielteisen kannan asiaan.  Lue lisää >

MATTI MATIKAINEN

Koko hallitusrintama demareiden, vihreiden ja vasureiden tuella on poistamassa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kansalaisten osalta työvoimantarveharkintaa. Tarveharkinnan poisto olisi avoin portti laittomalle siirtolaisuudelle, sillä myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin sovellettaisiin samaa käytäntöä.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Lahden Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmä esittää, että Lahden kaupunki ei tarjoa SPR:lle uusia tiloja vastaanottokeskuksen toiminnan jatkamista varten, eikä varsinkaan erityistä tukea tarvitsevien osastolle.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Hallituksen esitys vuoden 2018 talousarvioksi sisältää määrärahaa mm. pääradan kehittämiseen. Hämeen piirin perussuomalaiset kansanedustajat Rami Lehto ja Jari Ronkainen katsoivat, että alueella on kuitenkin muitakin tärkeitä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin että arjen sujumisen kannalta oleellisia kehittämiskohteita.  Lue lisää >

Twitter

Kansanedustaja Rami Lehto (ps.) on hyvin huolestunut vihervasemmiston yllytyksestä, jolla vastustetaan viranomaisten suorittamia maastapoistamistehtäviä.  Lue lisää >