Kansanedustaja Rami Lehto on tänään jättänyt asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamisesta.

Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia (Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma).

Eläkekertymä jää pienemmäksi

Suomessa arvioidaan olevan noin 750 000 työssäkäyvää, jotka huolehtivat läheisistään työn ohessa. Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle tai vakavasti sairastuneen omaiselle, jotta hän voi huolehtia työstään, toimeentulostaan ja läheisensä hoidosta.

– Nyt on kuitenkin havaittu, että hoivavastuun sälyttäminen omaisille ja huono vanhustenhoito pakottavat etenkin työssäkäyviä naisia poistumaan työelämästä omaishoitajiksi ennen eläkeikää. Hoivavelvoitteiden päätyttyä töihin paluu ei kuitenkaan välttämättä onnistu, sillä iäkkäiden henkilöiden on vaikeampaa saada töitä. Näin ollen myös heidän eläkekertymänsä jää väistämättä pienemmäksi, perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto toteaa.

Vaikuttaa kansantalouteen

Lehdon mielestä vanhustenhoitoon pitäisikin saada lisää resursseja, sillä tutkijoiden mukaan työikäisten uhraaminen hoivatyöhön on tehotonta ja maksaa lopulta kuitenkin enemmän kuin järjestetty hoiva.

– Palkkatyön vaihtuminen vapaaehtoistyöksi vaikuttaa aina kansantalouteen ja tekee loven myös eläkekarttumaan. Vaikutuksista ei kuitenkaan ole tutkimustietoa saatavilla. Läheishoivan vaikutuksia työuriin pitäisikin alkaa tilastoida ja tutkia järjestelmällisesti.

Uhka työllisyysasteelle

Ikärakenteen kehityksestä johtuen yhä useampi työssäkäyvä henkilö joutuu omaishoitajaksi.

– Vanhustenhoidon kaatuminen perheiden vastuulle on uhka myös pääministeri Antti Rinteen (sd.) johtaman hallituksen 75 prosentin työllisyysasteelle.

Edustaja Lehto onkin kysynyt, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä omaishoidon ja työn yhteensovittamisen parantamiseksi.

SUOMEN UUTISET