Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen epäilee, että mikäli sitova hoitajamitoitus tulee, se tulee pahasti viiveellä, jos lainkaan.

– Hoitotakuu ei toteudu, sillä lääkäreitä ei ole tulossa lisää. Todellisuudessa potilaat aiotaan ohjata tukitoimiin, kuten sosiaaliohjaajalle tai fysioterapeutille. Lailla ole merkitystä, ellei hoitajamitoituksen laiminlyömiseen yhdistetä sanktioita. Hoitoisuuden arvioinnista ollaan tekemässä liian monimutkaista, Arja Juvonen sanoo.

Hoitajia ei ole varaa palkata

Asia nousi esille tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnan julksiessa kuulemisessa, jossa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) puhuivat hallitusohjelman toimeenpanosta.

– Hoitoalalla on jo nykyisellään lukuisia mittareita, joilla hoitoisuus pystytään arvioimaan. Hoitajien ammattitaitoa aliarvioidaan ja jälleen halutaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Sama asiantuntijarumba jatkuu vuodesta toiseen. Näyttää, että hallitus yrittää piilottaa hoitoisuuden arvioinnin taakse sen tosiasian, ettei hoitajia ole varaa palkata lisää, Juvonen moittii.

Omaishoitajien heikko asema sivuutettiin

Perussuomalaiset esittää omaishoidontuen verovapautta. Kansanedustaja Minna Reijonen huomautti tilaisuudessa, että omaishoitajat tekevät tärkeää työtä, joka omalta osaltaan vähentää hoidon kustannuksia.

– Valtionhallinto ei kuitenkaan arvosta heidän työpanostaan. Kysymykseeni siitä, onko hallitus valmis säätämään omaishoidon tuen verovapaaksi, ei vastattu lainkaan, Reijonen kritisoi.

Alueellinen yhdenvertaisuus uhattuna

Perussuomalaiset edustajat huomauttivat lisäksi, että alueellisia eroja sairastavuudessa ei ole huomioitu tarpeeksi.

– Kun osasta kuntia lakkautetaan palvelut, potilaat viedään kauas omaisistaan ja mahdollisuudet vierailuihin vähenevät.

– Ei ole hyväksyttävää, että sote-uudistuksessa Pohjois- ja Itä-Suomi jätetään heitteille. Keskittämisasetus on arvioitava uudestaan, sillä nyt on vaarana, että Kemin keskussairaalasta loppuu päivystys ja siitä tulee laajennut terveyskeskus, kansanedustaja Kaisa Juuso vaatii.

Hallitukselta ympäripyöreitä vastauksia

Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet korostivat, että työurien pidentämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää olisi ajoissa aloitettu kuntoutus, joka ylläpitää työkykyä.

– Rinteen hallitus ei kuitenkaan tunnu ymmärtävän ikääntyneiden ja osatyökykyisten ongelmia. Kun hallituksen työllisyystavoitteet eivät toteudu, laistaako hallitus lopuistakin lupauksistaan, korottaako se veroja vai lisätäänkö valtion omaisuuden holtitonta myymistä entisestään? valiokunnan perussuomalaiset jäsenet ihmettelevät.

Valiokunnan jäsenet kritisoivat kuulemiseen varattua lyhyttä aikaa ottaen huomioon, kuinka merkittävistä asioista on kyse. Vastauksia saatiin niukasti ja ne olivat heidän mukaansa ympäripyöreitä.

SUOMEN UUTISET